Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator systemu przesyłu energii elektrycznej, poinformował o wydaniu warunków przyłączenia dla kolejnych dziewięciu inwestycji. Pośród kolejnych farm wiatrowych, fotowoltaicznych, bloków gazowych pojawiła się elektrownia jądrowa na Pomorzu.

Czytaj więcej

Elektrownia atomowa w Polsce. Znamy plany na 2024 rok

Z grudniowego wykazu przyznanych warunków przyłączenia wynika, że w grudniu 2023 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały spółce Polskie Elektrownie Jądrowe warunki przyłączenia źródła o mocy do 3 720 MW do przyszłej stacji elektroenergetycznej dla elektrowni jądrowej, zlokalizowanej na obszarze Pomorza Gdańskiego. Nie określono jeszcze daty zawarcia umowy przyłączeniowej, ani terminu przyłączenia elektrowni do Krajowego Systemu Energetycznego.

Pierwsza w Polsce elektrownia atomowa ma powstać na Pomorzu, w gminie Choczewo, w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Za jej budowę odpowiada spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), która w 100 proc. należy do Skarbu Państwa. Inwestycja ta uzyskała już decyzję lokalizacyjną, która jest jedną z najważniejszych zgód administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia budowy. PEJ ma już decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3 750 MWe we wspomnianej lokalizacji, oraz decyzję zasadniczą wydaną przez ministra klimatu. Elektrownia ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków.