Osiągnięcie przez UE celów zrównoważonego rozwoju wymaga ustanowienia systemu jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju - tzw. taksonomii Unii Europejskiej (UE). Ma ona ułatwić identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczając warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona. Projekt dokumentu ustalający taką klasyfikację został pod koniec 2021 r. przygotowany przez Komisję Europejską. Szkic wyciekł do mediów. Zgodnie z projektem Bruksela chce uznać energetykę jądrową i gaz ziemny za „zielone technologie”, które pomogą osiągnąć szybką redukcję emisji CO2. Atom może być uznany za taką technologię przez kolejne dwie dekady, zaś gaz tylko przez najbliższe 10-lecie.

Presja, aby uznać technologie jądrowe i gazowe za pomocne w redukcji emisji CO2 nasiliła się w ostatnich miesiącach, ponieważ kraje UE zmagają się tej zimy z rekordowymi cenami energii elektrycznej, napędzanymi rosnącym popytem na importowany gaz ziemny. Projekt tekstu dokumentu taksonomii mówi, że energetyka jądrowa powinna być traktowana za zrównoważoną, o ile kraje UE, w których znajdują się elektrownie, mogą bezpiecznie usuwać odpady i spełniają kryteria „nie wyrządzania znaczących szkód” dla środowiska. W tekście czytamy, że budowane nowe elektrownie jądrowe zostaną uznane za „zielone inwestycje” pod warunkiem jednak, że pozwolenia na ich budowę będą wydane do 2045 r. Istniejące elektrownie jądrowe także będą mogły uzyskać taki statut pod warunkiem zwiększenia standardów bezpieczeństwa.

Finansowanie energetyki gazowej także będzie uwzględnione w dokumencie jako technologia „przejściowa”. Bloki gazowe muszą jednak spełnić wyższe niż obecnie poziomy redukcji emisji CO2 sięgające maksymalnie 270g/KWh. Takie projekty będą uznane za „przyjazne środowisku” jeśli uzyskają pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2030 r. Komisja Europejska przedstawi członkom UE projekt dokumentu w styczniu tego roku. Projekt taksonomii będzie wymagał zatwierdzenia przez większość państw członkowskich i członków Parlamentu Europejskiego. Zdaniem ekspertów zaproponowany tekst prawdopodobnie uzyska szerokie poparcie rządów, ale „zielona klasyfikacja” uznająca gaz i energię jądrową została skrytykowana przez organizacje proekologiczne.

Taksonomia będzie miała zastosowanie do niektórych funduszy UE, co oznacza, że zaproponowane przepisy mogą decydować, które projekty kwalifikują się do określonego finansowania ze środków publicznych.