Gorsze wyniki produkcyjne JSW w cieniu podatku od zysków

W drugim kwartale 2023 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wydobyła 3,3 mln ton węgla, co oznacza spadek w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku o około 1,9 proc. Jak wyliczają analitycy spółka może zapłacić ok. 2,3 mld zł składki od nadmiarowych zysków w 2022 r. Choć faktycznie może to być mniej. Znamy wyliczenia resortu klimatu i środowiska.

Publikacja: 11.07.2023 18:04

Gorsze wyniki produkcyjne JSW w cieniu podatku od zysków

Foto: Photographer: Piotr Sobczak

W drugim kwartale 2023 roku sprzedaż węgla przez Jastrzębską Spółkę Węglową wyniosła około 3,13 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku o około 11,3 proc. To spadek z 3,53 mln ton.

Niewielki spadek wydobycia węgla

Z podanych danych produkcyjnych wynika, że produkcja węgla ogółem wyniosła 3,32 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 1,9 proc., kiedy wyniosła 3,38 mln ton. W stosunku do drugiego kwartału 2022 r. była niższa o ok. 2,5 proc. (wyniosła wtedy 3,4 mln ton). Wydobycie węgla koksowego wyniosła ok. 2,70 mln ton i było wyższe w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 1,4 proc., kiedy była na poziomie 2,66 mln ton, a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 1,0 proc., to spadek z 2,72 mln ton. Zaś produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,62 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 14,1 proc., kiedy wyniosła 0,72 mln ton a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 8,6 proc., kiedy wyniosła 0,68 mln.

Znaczący spadek sprzedaży

Z kolei sprzedaż węgla ogółem w omawianym okresie wyniosła ok. 3,13 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 11,3 proc. (spadek z 3,53 mln ton) a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 12,5 proc. (spadek z 3,58 mln).

Sprzedaż węgla koksowego wyniosła ok. 2,64 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 5,8 proc. (spadek z 2,8 mln), a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 4,8 proc. (spadek z 2,78 mln). W tym sprzedaż wewnętrzna wyniosła ok. 1,14 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 10,0 proc., (wzrost z 1,04 mln) a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. była niższa o ok. 4,3 proc. (spadek z 1,19 mln).

Z kolei sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,49 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 32,6 proc., (spadek z 0,73 mln) a w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. niższa o ok. 39,1 proc. (spadek z 0,80 mln ton).

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w drugim kwartale 2023 r. ok. 64 proc. wielkości sprzedaży ogółem.

Wyższa produkcja koksu

JSW podała także wyniki operacyjne sektora koksowego. Produkcja koksu ogółem w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 0,85 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 10,5 proc., kiedy była na poziomie 0,77 mln ton, a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. odnotowała spadek o ok. 3,6 proc. (z 0,89 mln).

Sprzedaż koksu ogółem w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 0,88 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. o ok. 5,3 proc. (wzrost z 0,84 mln ton) a w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. wyższa o ok. 6,6 proc. (kiedy wyniosła 0,83 mln).

Z udostępnionych danych JSW wynika, że średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) w okresie styczeń-maj 2023 r. wpływających na ceny spółki w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 306 dolarów za tonę. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu październik 2022 r. – luty 2023 r. wpływających na ceny JSW w pierwszym kwartale 2023 r. wzrosła o ok. 1 proc.

Podatek od zysków. Ile zapłacą spółki węglowe

Jednocześnie Rząd przyjął projekt, który podwyższy limit zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z zamrożoną ceną. Mniej za prąd mają płacić też małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapłacą za to polskie kopalnie. Potencjalnie największy płatnik tego podatku, JSW, szacuje, że może on nie przekroczyć 2,6 mld zł (chodzi o stawkę opłaty ujętej w rozporządzeniu UE; to 33 proc. od dochodu, który przekracza o 20 proc. średni dochód z lat 2018–2022. – red.). "Spółka w swoich kalkulacjach opierała się na treści rozporządzenia UE dot. tzw. wind fall tax. Ostateczna wartość będzie mogła być podana dopiero, gdy poznamy treść ustawy. Zarząd JSW zabezpieczył w rocznych prognozach na 2023 r. środki na ewentualną opłatę solidarnościową i nie brał ich pod uwagę przy planach inwestycyjnych" – wskazuje firma, która w 2022 r. zarobiła netto 7,6 mld zł. Analityk Jakub Szkopek z biura Erste Securities, pytany o skalę podatku od zysków od firm górniczych, wskazuje, że to może być dla Bumechu 150 mln zł, dla JSW ok. 2,3 mld zł, a dla PGG między 1 a 2 mld zł.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji w tym roku przychody z tego podatku do spółek górniczych będą wynosić ponad 2 mld zł. Oznacza to, że realna skala opłat może być mniejsza niż szacują to spółki i analitycy.

W regulacji przyjęto, iż składka solidarnościowa będzie wyliczana od nadmiarowych dochodów przedsiębiorstwa zobowiązanego, osiągniętych w roku podatkowym 2022 r. ze wskazanej działalności przy czym za nadmiarowe dochody uważa się dochody przekraczające 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Nadmiarowe dochody obciążone zostały składką w wysokości 33 proc.

W przypadku podmiotów nie posiadających historii działalności, które rozpoczęły działalność po 31 grudnia 2021 r. oraz w przypadku, gdy średni dochód wynosi zero podstawę obliczenia składki solidarnościowej ma stanowić dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022 (rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2022 r. lub po tym dniu) pomniejszony o 20 proc.

W drugim kwartale 2023 roku sprzedaż węgla przez Jastrzębską Spółkę Węglową wyniosła około 3,13 mln ton i była niższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku o około 11,3 proc. To spadek z 3,53 mln ton.

Niewielki spadek wydobycia węgla

Pozostało 95% artykułu
Węgiel
CBA w Bogdance. Nieoficjalne: Na celowniku były prezes i osoba powiązana z Suwerenną Polską
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Węgiel
Funkcjonariusze CBA wkroczyli do Bogdanki
Węgiel
Jest nowy prezes JSW. Nie ma dużego doświadczenia w górnictwie
Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd
Węgiel
Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne