Zgodnie z umową kredytu, każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Całkowita spłata kredytu ma nastąpić do dnia 30 września 2023 r. Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę BGK. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

„Zawarcie umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania obrotowego, ukierunkowanego na finansowanie bieżącej działalności” – podano w komunikacie.

Czytaj więcej

Słony rachunek za węgiel nie odstrasza Polaków

Zakup węgla

Tauron informował kilka dni temu, że spółka Tauron Wytwarzanie, skupiająca elektrownie węglowe grupy, zapłaci w tym roku ok. 2,3 mld zł netto za paliwo węglowe dostarczone przez Tauron Wydobycie. Od początku tego roku spółka wydobywcza nie należy już do Grupy Tauron, ale bezpośrednio do Skarbu Państwa. Tauron Wydobycie pozostaje jednak największym dostawcą węgla dla jednostek wytwórczych Taurona - w ub. roku z kopalń Sobieski, Janina i Brzeszcze pochodziło 49 proc. węgla zużywanego przez grupę.

Kredyty Taurona

Przypomnijmy, że w połowie lipca zeszłego roku Tauron zawarł umowę kredytową na 4 mld zł, z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia Grupy, finansowanie inwestycji w OZE oraz wydatków ogólnokorporacyjnych. Kredytu udzieliło konsorcjum banków: PKO Bank Polski, Bank Pekao, CaixaBank oddział w Polsce, Bank Handlowy w Warszawie, Erste Group Bank, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) oddział w Polsce, Santander Bank Polska i China Construction Bank (Europe) oddział w Polsce. Środki w ramach tej umowy kredytowej będą mogły być wykorzystane na refinansowanie istniejącego kredytu konsorcjalnego, finansowanie wydatków inwestycyjnych firmy, w tym segmentu OZE oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych Taurona (z wyłączeniem finansowania aktywów węglowych). Jeszcze w czwartym kwartale 2021 r., spółka zawarła dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 3,3 mld zł - umowę z EBI na 2,8 mld zł i umowę z ERSTE na 0,5 mld zł.