Kancelaria Prezydenta przypomina, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Warunkiem przyznania rekompensaty będzie sprzedaż odbiorcom wyżej wymienionych paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 złotych brutto za tonę.

W trakcie prac sejmowych nad projektem, zwiększono wysokość rekompensaty dla przedsiębiorców z kwoty nie wyższej niż 750 zł brutto do kwoty nie wyższej niż 1073,13 zł brutto za jedną tonę paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego. Zdaniem branży jednak, ta cena nie pozwoli zrekompensować sprzedawcom surowca kosztów pozyskania węgla z importu. Ten w polskich portach kształtuje się na poziomie 2200 – 3000 zł za tonę.

Czytaj więcej

Rząd szykuje się na ciężką zimę. Rozważa odejście od obliga giełdowego w gazie

Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel gospodarstwom domowym. Rekompensaty będą wypłacane na wniosek sprzedawcy, z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Na ten fundusz zostaną przekazane dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa będzie mógł przeznaczyć trzy mld zł. Gospodarstw domowych, które wykorzystują węgiel do ogrzewania, jest zgodnie z danymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ok. 3,5 mln.