Spółka poinformowała, że celem utworzonego w ramach Funduszu Inwestycyjnego Stabilizacyjnego JSW subportfela inwestycyjnego, jest stabilne źródło finansowania inwestycji niezależnie od bieżącej koniunktury rynkowej. – Zgromadzone w ramach subportfela środki przeznaczone będą na udział własny w strukturze finansowania dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla JSW i Grupy JSW, co znacząco wpływa na ograniczenie ryzyka zakłócenia harmonogramu realizacji inwestycji – czytamy w komunikacie spółki.

Spółka tłumaczy także, że fundusz jest dla JSW buforem gotówki na potrzeby pokrycia potrzeb finansowych spółki w czasach dekoniunktury, uznano, że informacja o jego zasileniu znacznymi środkami finansowymi jest istotna.