Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień

Zaległości w wypłacie środków z programu pogłębionej termomodernizacji „Czyste Powietrze” nadal występują, co przyznanie sam resort klimatu i środowiska. Środki jednak mają być zapewnione. Nie udało się nam uzyskać informacji, ile obecnie wynoszą zaległości w wypłacie środków. Nieoficjalnie jednak sięgają one jeszcze kilkudziesięciu mln zł.

Publikacja: 12.04.2024 20:20

Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień

Foto: Adobe Stock

Spłata zaległości w wypłacie środków dotacyjnych w ramach tego programu trwa. Pojawiły się one od grudnia 2023 r., kiedy wygasły kolejne źródła finansowania, a nowe nie były zapewnione. W styczniu uruchomiono na ten cel kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz budżet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).  – Od początku roku z KPO i budżetu NFOŚiGW przekazaliśmy łącznie ponad miliard złotych. Płatności cały czas przyśpieszają. W drugiej połowie marca wypłacono do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) ok. 360 mln zł – informuje nas NFOŚiGW.

Zaległości jeszcze są

Równolegle w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w NFOŚiGW trwają prace nad wypłatą kolejnych pieniędzy z KPO. Ponadto w kwietniu br. do budżetu programu trafi 6,4 mld zł środków europejskich (program FEnIKS), który wdrażany będzie na podstawie umów grantowych przez wfośigw.

Czytaj więcej

Duże zmiany dla prosumentów. Jest projekt noweli ustawy OZE

Resort i NFOŚiGW przyznają, że jeszcze przez jakiś czas wypłata dotacji przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej może być opóźniona, ale każda płatność – jak podkreślają – dla beneficjentów „Czystego Powietrza” zostanie zrealizowana. –  Wypłata kolejnych transz środków KPO, które obecnie finansują program, wymaga uprzedniego rozliczenia poprzedniej. To skomplikowany proces, który jednak skutecznie realizujemy odpowiadając na wymagania Komisji Europejskiej. Nowe środki z programu FEnIKS zaspokoją kolejne potrzeby związane z rozwojem programu – zapewnia z kolei NFOŚiGW. Nieoficjalnie mowa o kilkudziesięciu mln złotych. to i tak mniej, bo na początku roku było to nawet kilkaset mln zł. Wielkość kwot zmienia się w czasie i jest bardzo płynna. 

15 marca br. NFOŚiGW przelał wfośigw ok. 130 mln zł, 19 marca kolejne 130 mln zł i 24 marca ponad 96 mln zł. – Na 29 marca 2024 r. wszystkie zaległe wypłaty z NFOŚiGW do wfośigw były zrealizowane dzięki środkom KPO i dodatkowym wypłatom uruchomionym z budżetu NFOŚiGW. To pierwsza taka sytuacja od pół roku. Po rozdysponowaniu środków przez wfośigw do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, będą one mogły zgłosić kolejne zapotrzebowania, na które NFOŚiGW jest gotowy – informuje NFOŚiGW.

Niezależnie od resortu i NFOŚiGW zapytaliśmy także same wojewódzkie fundusze. Przed uzyskaniem jednej zbiorczej odpowiedzi od NFOŚiGW, spłynęły do nas także odpowiedzi od poszczególnych wfośigw.  – Ostatni przelew z NFOŚiGW otrzymaliśmy ok. 2 tygodni temu. Wszystkie środki zostały rozdysponowane w ciągu kilku dni. - Na chwilę obecną nasz fundusz oczekuje na kolejną porcję środków Z NFOŚiGW.  W związku z tym występują opóźnienia w przekazywaniu środków na konta Beneficjentów — słyszymy od jednego z wfośigw. Kolejny przyznaje nam, że w okresie oczekiwania na środki wystąpiły nieliczne opóźnienia w płatnościach.

Finansowanie

Resort klimatu i środowiska podkreśla, że proces uruchomienia środków z FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko), które w najbliższych tygodniach zasilą konta wfośigw – czytamy w odpowiedzi na nasze pytanie. Cały program – z budżetem ponad 100 mld zł – został zaplanowany do realizacji na okres do 2029 r. jednak – jak podaje – resort bez zabezpieczenia odpowiednich środków.

Zgodnie z planem jeszcze w kwietniu br. budżet programu „Czyste Powietrze” zostanie powiększony o środki europejskie w ramach programu FEnIKS. – Dzięki temu do 16. funduszy wojewódzkich trafi kolejne 6,4 mld zł na realizację programu „Czyste Powietrze” (wszystkie wfośigw zgłosiły się po te środki, składając do NFOŚiGW – jako instytucji wdrażającej – wnioski o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Fundusze Europejskiej na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027). Program nie ma jednego źródła finansowania, różne źródła są wykorzystywane adekwatnie do potrzeb – podaje NFOŚiGW. Wnioski o dofinansowanie, złożone od 15 kwietnia br., będą realizowane ze środków FEnIKS, te wcześniejsze (przed 15 kwietnia) z budżetu KPO. Dodatkowo budżet programu zasilają środki własne NFOŚiGW.

Spłata zaległości w wypłacie środków dotacyjnych w ramach tego programu trwa. Pojawiły się one od grudnia 2023 r., kiedy wygasły kolejne źródła finansowania, a nowe nie były zapewnione. W styczniu uruchomiono na ten cel kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz budżet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).  – Od początku roku z KPO i budżetu NFOŚiGW przekazaliśmy łącznie ponad miliard złotych. Płatności cały czas przyśpieszają. W drugiej połowie marca wypłacono do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) ok. 360 mln zł – informuje nas NFOŚiGW.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Transformacja Energetyczna
Normy emisyjne dla budynków przyjęte. UE zapewnia o swobodzie wyboru narzędzi
Transformacja Energetyczna
Polacy chcą transformacji energetycznej, ale nie za swoje pieniądze
Transformacja Energetyczna
Dekarbonizacja firm. Polski przemysł obrał strategię wypierania
Transformacja Energetyczna
Coraz mniej firm wierzy w neutralność klimatyczną w 2050 roku
Transformacja Energetyczna
Wymiana liczników - klucz do transformacji energetycznej