KGHM w cieniu koronawirusa

A KGHM mark sits on a newly cast gold bullion bar ahead of export at the KHGM Polska Miedz SA smelting plant in Glogow, Poland, on Monday, March 23, 2015. KGHM is the world's third-largest silver producer behind Fresnillo Plc and BHP Billiton Ltd. Photographer: Bartek Sadowski/Bloomberg

W 2019 r. grupa nadrobiła wyższą sprzedażą. Ten rok to duża niewiadoma z powodu pandemii.

W 2019 r. Grupa KGHM wypracowała 22,7 mld zł przychodów, o prawie 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto skurczył się o ponad 14 proc., do 1,42 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja z pominięciem wpływu niegotówkowych rezerw) zwiększyła się o 5 proc., do 5,23 mld zł – ten wskaźnik menedżerowie uznają za najbardziej miarodajny dla oceny grupy.

Zysk netto spółki matki skurczył się o 38 proc., do 1,26 mld zł, czyli 6,32 zł na akcję. Co prawda wynik ze sprzedaży był wyższy o 4 proc. i sięgnął 2,4 mld zł, to w 2019 r. znacznie mniej korzystnie wypadł bilans pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (m.in. mniejsze dywidendy, większe odpisy na utratę wartości). Skorygowana EBITDA wzrosła o 5,9 proc., do 3,62 mld zł.

Otoczenie rynkowe było mniej korzystne. Średni kurs miedzi w 2019 r. wynosił 6 tys. USD za tonę, o 8 proc. mniej rok do roku, a srebra 16,21 USD za uncję trojańską, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Uwzględniając średnie kursy walut, średnia cena miedzi wynosiła 23 tys. zł za tonę, o 2,2 proc. mniej rok do roku.

Grupa zwiększyła za to sprzedaż miedzi o 8 proc., do 742,4 tys. ton, z czego 557 tys. (wzrost o 8 proc.) przypadło na spółkę matkę. Sprzedaż srebra – to domena polskiej części grupy – zwiększyła się o 22 proc., do 1,39 tys. ton.

Produkcja miedzi w grupie wzrosła o 11 proc., do blisko 702 tys. ton. Spółka matka zwiększyła wynik o prawie 13 proc., do 566 tys. ton, w kopalni Sierra Gorda zanotowano wzrost o prawie 12 proc., do 59,5 tys. ton (wynik przypadający na 55 proc. udziałów KGHM w joint-venture). Kopalnie zgrupowane w KGHM International pozostają w lekko spadkowym trendzie – dostarczyły niemal 77 tys. ton miedzi (o 3 proc. mniej rok do roku).

Uwagę zwraca mocny wzrost produkcji metali szlachetnych we wszystkich trzech częściach koncernu, łącznie o blisko 27 proc., do 220,1 tys. uncji trojańskich (ponad 6,8 ton). Produkcja srebra zwiększyła się o niemal 18 proc., do 1,42 tys. ton – gros przypada na polskie kopalnie.

Budżet grupy na 2020 r. przewiduje wzrost produkcji miedzi o 2 proc., przy czym w polskich kopalniach oczekiwana jest stabilizacja, w KGHM International dalszy lekki spadek, za to w Sierra Gorda skok o ponad 30 proc. – w efekcie przede zwiększenia przerobu rudy i dzięki wyższej zawartości metalu w urobku.

Wpływ koronawirusa

W komentarzu do sprawozdania spółka odnosi się do pandemii. „Obawy związane z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa skutkowały w I kwartale 2020 r. m.in. spadkami cen miedzi oraz wahaniami kursów walut. Według ostatniego oficjalnego notowania w 2019 r. cena miedzi wynosiła 6156 USD za tonę, a 13 marca 2020 r. 5460 USD, co oznacza spadek o 11,3 proc.

Wpływ skutków epidemii będzie brany pod uwagę w 2020 r. przy dokonywaniu oceny ryzyka wystąpienia utraty wartości aktywów. Na dziś ryzyko zakłóceń ciągłości działania z powodu koronawirusa oceniane jest jako niskie. W przypadku wydłużającego się oddziaływania na gospodarkę światową występowania epidemii, sytuacja taka może powodować negatywne skutki finansowe i organizacyjne w grupie kapitałowej w przyszłości” – czytamy w raporcie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Orlen będzie walczył o pozycję lidera e-słupków

PKN Orlen zaczyna podpisywać umowy na budowę sieci ładowarek dla aut elektrycznych. Na razie ...

ME: Potencjał OZE na Bałtyku to 14 GW

Ministerstwo Energii chce szybko rozpocząć debatę publiczną o rozwoju energetyki morskiej na Bałtyku i ...

Polenergia wygrywa pierwsze starcie z Tauronem

Pierwsza runda batalii sądowej między właścicielem farm wiatrowych, spółką Amon z grupy Polenergia, a ...

Atomowe muskuły świata

To już XI spotkanie na szczycie światowych liderów energetyki atomowej. W minionym roku Rosja ...

Arabia Saudyjska pozbywa się kanadyjskich aktywów

Saudyjski bank centralny oraz państwowe fundusze emerytalne poinstruowały zarządzających funduszami, by wyprzedawali kanadyjskie aktywa. ...

Amerykański gaz już w Grecji

Do Grecji dopłynęła pierwsza partia LNG ze Stanów Zjednoczonych. Władze w Atenach liczą na ...