KGHM w cieniu koronawirusa

A KGHM mark sits on a newly cast gold bullion bar ahead of export at the KHGM Polska Miedz SA smelting plant in Glogow, Poland, on Monday, March 23, 2015. KGHM is the world's third-largest silver producer behind Fresnillo Plc and BHP Billiton Ltd. Photographer: Bartek Sadowski/Bloomberg

W 2019 r. grupa nadrobiła wyższą sprzedażą. Ten rok to duża niewiadoma z powodu pandemii.

W 2019 r. Grupa KGHM wypracowała 22,7 mld zł przychodów, o prawie 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto skurczył się o ponad 14 proc., do 1,42 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja z pominięciem wpływu niegotówkowych rezerw) zwiększyła się o 5 proc., do 5,23 mld zł – ten wskaźnik menedżerowie uznają za najbardziej miarodajny dla oceny grupy.

Zysk netto spółki matki skurczył się o 38 proc., do 1,26 mld zł, czyli 6,32 zł na akcję. Co prawda wynik ze sprzedaży był wyższy o 4 proc. i sięgnął 2,4 mld zł, to w 2019 r. znacznie mniej korzystnie wypadł bilans pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (m.in. mniejsze dywidendy, większe odpisy na utratę wartości). Skorygowana EBITDA wzrosła o 5,9 proc., do 3,62 mld zł.

Otoczenie rynkowe było mniej korzystne. Średni kurs miedzi w 2019 r. wynosił 6 tys. USD za tonę, o 8 proc. mniej rok do roku, a srebra 16,21 USD za uncję trojańską, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Uwzględniając średnie kursy walut, średnia cena miedzi wynosiła 23 tys. zł za tonę, o 2,2 proc. mniej rok do roku.

Grupa zwiększyła za to sprzedaż miedzi o 8 proc., do 742,4 tys. ton, z czego 557 tys. (wzrost o 8 proc.) przypadło na spółkę matkę. Sprzedaż srebra – to domena polskiej części grupy – zwiększyła się o 22 proc., do 1,39 tys. ton.

Produkcja miedzi w grupie wzrosła o 11 proc., do blisko 702 tys. ton. Spółka matka zwiększyła wynik o prawie 13 proc., do 566 tys. ton, w kopalni Sierra Gorda zanotowano wzrost o prawie 12 proc., do 59,5 tys. ton (wynik przypadający na 55 proc. udziałów KGHM w joint-venture). Kopalnie zgrupowane w KGHM International pozostają w lekko spadkowym trendzie – dostarczyły niemal 77 tys. ton miedzi (o 3 proc. mniej rok do roku).

Uwagę zwraca mocny wzrost produkcji metali szlachetnych we wszystkich trzech częściach koncernu, łącznie o blisko 27 proc., do 220,1 tys. uncji trojańskich (ponad 6,8 ton). Produkcja srebra zwiększyła się o niemal 18 proc., do 1,42 tys. ton – gros przypada na polskie kopalnie.

Budżet grupy na 2020 r. przewiduje wzrost produkcji miedzi o 2 proc., przy czym w polskich kopalniach oczekiwana jest stabilizacja, w KGHM International dalszy lekki spadek, za to w Sierra Gorda skok o ponad 30 proc. – w efekcie przede zwiększenia przerobu rudy i dzięki wyższej zawartości metalu w urobku.

Wpływ koronawirusa

W komentarzu do sprawozdania spółka odnosi się do pandemii. „Obawy związane z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa skutkowały w I kwartale 2020 r. m.in. spadkami cen miedzi oraz wahaniami kursów walut. Według ostatniego oficjalnego notowania w 2019 r. cena miedzi wynosiła 6156 USD za tonę, a 13 marca 2020 r. 5460 USD, co oznacza spadek o 11,3 proc.

Wpływ skutków epidemii będzie brany pod uwagę w 2020 r. przy dokonywaniu oceny ryzyka wystąpienia utraty wartości aktywów. Na dziś ryzyko zakłóceń ciągłości działania z powodu koronawirusa oceniane jest jako niskie. W przypadku wydłużającego się oddziaływania na gospodarkę światową występowania epidemii, sytuacja taka może powodować negatywne skutki finansowe i organizacyjne w grupie kapitałowej w przyszłości” – czytamy w raporcie.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Trzeba reanimować rynek

Koncentracja w segmencie wytwarzania energii to nie problem. Na rozwiniętych rynkach działają monopole czy ...

Mało chętnych na przesył gazu przez Baltic Pipe

Spośród zapytanych przez nas spółek tylko PGNiG wyraziło zainteresowanie importem z Norwegii. Popyt na ...

Strategia Gaz-Systemu: Polska hubem gazowym

W Polsce na bazie infrastruktury Gaz-Systemu powstanie fizyczny hub. Ponadto spółka stawia sobie za ...

Tauron wypowiada umowy na zielone certyfikaty

Należący do katowickiej grupy Tauron Sprzedaż wypowiedział długoterminowe umowy na zakup zielonych certyfikatów. Dzięki ...

Kurtyka: Solidarność potrzebna dla klimatu

Traktat, który będziemy negocjowali, wyznacza reguły gry dla wszystkich. To rodzi napięcia – mówi ...

Moskwa ma plan B dla dyrektywy gazowej

Gazprom już wie, jak ominąć niektóre nowe przepisy unijne zagrażające rosyjskiej dominacji na unijnym ...