Kolejny zwrot akcji w spółce Tauronu i ArcelorMittal. Jest szansa na porozumienie

Pomimo trudnej sytuacji czeskiej części Tameh, której powodem jest brak opłat za energię dostarczaną przez Tameh Czech do głównego klienta tej spółki - Liberty Ostrava, ArcelorMittal uważa, że obecna struktura właścicielska Tameh Holding powinna pozostać w niezmienionym kształcie. Firmy chcą rozmawiać.

Publikacja: 11.01.2024 14:34

Kolejny zwrot akcji w spółce Tauronu i ArcelorMittal. Jest szansa na porozumienie

Foto: AdobeStock

Tameh zajmuje się dostarczaniem mediów energetycznych dla ArcelorMittal w Polsce oraz do czeskiej spółki hutniczej w Ostrawie. Tauron i ArcelorMittal mają po 50 proc. udziałów w tej spółce. Spółkę zawiązano w 2014 r.

Kto pierwszy złożył ofertę?

Przypominamy, że Tauron korzystając z zapisów umowy wspólników z 2014 r. pozostawił wiążące oświadczenie dot. sprzedaży swoich udziałów w Tameh Holding w luksemburskiej siedzibie AcellorMit-tal. – Miało to miejsce 2 stycznia, o czym poinformowaliśmy w raporcie giełdowym tego samego dnia. Umowa wspólników wskazuje, że w przypadku złożenia oświadczeń przez Tauron i ArcellorMittal, wiążące jest to oświadczenie, które zostało dostarczona jako pierwsze – mówił nam Łukasz Zimnoch, rzecznik Grupy Tauron.

Katowicka firma przekazała jednak, że 9 stycznia swoją ofertę sprzedaży swoich akcji Tauronowi przedstawił z kolei ArcellorMittal. Kto pierwszy skutecznie dostarczył pismo dot. sprzedaży ma kluczowe znaczenie dla konsekwencji dalszych kroków prawnych. Wedle umowy z 2014 r. bowiem ten któremu pierwszemu skutecznie dostarczono ofertę z sprzedaży swojego pakietu udziału drugiej firmie, to ma obowiązek wykupić akcje od tej drugiej firmy. „W związku z tym, w naszej ocenie oświadczenie dostarczone przez ArcellorMittal 9 stycznia, jest bezprzedmiotowe” – informuje rzecznik Grupy Tauron.

Czytaj więcej

Nikt nie chce spółki z problemami. Tauron nie sprzeda, ArcelorMittal nie kupi?

Tu jednak pojawia się kolejne zaskoczenie. Do sprawy odniósł się 11 stycznia ArcellorMittal. „Zarówno Arce-lorMittal, jak i Tauron przysługuje opcja sprzedaży swoich udziałów w Tameh Holding, poprzez zobowiązanie drugiej strony do ich zakupu. W celu zabezpieczenia swoich interesów finansowych Arcelor-Mittal 1 stycznia 2024 r. skorzystał z tej opcji, a 2 stycznia powiadomił Tauron o tym fakcie, składając odpowiednie oświadczenie” – mówi Sylwia Winiarek-Erdoğan, rzeczniczka prasowa ArcelorMittal Po-land. Inaczej niż wynikałoby to z chronologii zdarzeń w raportach giełdowych Taurona. Pytanie kto pierwszy skutecznie dostarczył pismo pozostaje na razie bez odpowiedzi.

Dlaczego Tameh tonie?

Z zapisów umowy wspólników dotyczących sprzedaży udziałów w Tameh Holding, Tauron i ArcelorMit-tal mogą skorzystać w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej sprawne zarządzanie spółką. Taka sytuacja powstała wobec impasu związanego z nieprzyjęciem biznesplanu dla spółki. „Główną przyczyną impasu jest nieregulowanie zobowiązań huty Liberty Ostrava wobec spółki Tameh Czech, która funkcjonuje w ramach Tameh Holding. Doprowadziło to w połowie grudnia ubiegłego roku do złożenia przez czeską spółkę wniosku o upadłość. Poprzedzająca te wydarzenia decyzja ArcellorMittal dotycząca sprzedaży huty w Ostrawie była niezależna od Tauron i nie była z Tauron uzgadniana – wyjaśnia Zimnoch.

Jak tłumaczy z kolei Sylwia Winiarek-Erdoğan, pomimo trudnej sytuacji czeskiej części Tameh, której powodem jest brak opłat za energię dostarczaną przez Tameh Czech do głównego klienta tej spółki - Liberty Ostrava, ArcelorMittal uważa, że obecna struktura właścicielska Tameh Holding powinna pozo-stać w niezmienionym kształcie – mimo, że obie firmy złożyły sobie wzajemnie oferty sprzedaży udziałów.

Tameh Holding (TH) to wspólne przedsięwzięcie Taurona i ArcelorMittal z 2014 r, w którym firmy mają po 50 proc. udziałów. Okres zobowiązywania umowy został wyznaczony na 15 lat, czyli do 2029 r. Uzgodniony przez wspólników TH plan dywidend zakładał, iż dywidenda zostanie co roku wypracowana i wypłacona partnerom w wysokości uzgodnionej w biznesplanie oraz zgodnie z harmonogramem opracowanym w modelu biznesowym. Ryzyka odchylenia od zaplanowanego budżetu pokrywane są przez stronę AM poprzez zmianę cen mediów. Tauron i Arcelor Mittal przez pierwsze lata działania TAMEH realizowali swoje zobowiązania.

Czytaj więcej

ArcelorMittal odradza się po ciężkim roku

Jednak w listopadzie 2023 r. Tameh Holding poinformował Tauron i ArcelorMittal o braku możliwości wypłacenia dywidendy za 2023 r. ze względu na krytyczną sytuację Tameh Czech.

Krytyczna sytuacja Tameh Czech jest konsekwencją braku płatności należności przez hutę Liberty Ostrava, która jest jedynym klientem Tameh Czech. Doprowadziło to do złożenia przez czeską spółkę wniosku o upadłość ( 14 grudnia). Sytuacja Tameh Czech jest krytyczna, nie pozwala dziś nie tylko na wypłatę dywidendy, ale również na spłatę kredytów i regulowanie należności wobec swoich kontrahentów.

Tameh holding poinformował w listopadzie wspólników, że nie ma możliwości wypłaty dywidendy, co powoduje konieczność weryfikacji wcześniej ustalonego biznesplanu. Na sytuacje firm wpływa negatywnie zarówno utrata dywidendy jak i brak zdolności do generowania pozytywnej EBITDA przez Tameh Holding.

Wola porozumienia

Trwa impas ale obydwie strony zapewniają, że chcą porozumienia, mimo, że umowa wspólników określa warunki dość jasno. – ArcelorMittal chce znaleźć wyjście z obecnego impasu na drodze dialogu z Tauronem. Celem rozmów będzie zabezpieczenie jasnej i stabilnej przyszłości Tameh – zapewnia Sylwia Winiarek-Erdoğan.

Czytaj więcej

Europejskie huty stali zmniejszają produkcję

W podobnym tonie wypowiada się rzecznik Taurona. – Firma pozostaje otwarta na dialog z ArcelorMittal w sprawie przyszłości Tameh Holding. Biorąc pod uwagę znaczenie oraz skalę tego biznesu w po-czuciu pełnej odpowiedzialności rozważymy każdą propozycję, którą przedłoży wspólnik wiodący, którym jest ArcelorMittal, w celu rozwiązania impasu, z którym mamy do czynienia. Naszym priorytetem pozostaje jednak dbałość o kondycję finansową Grupy Tauron, w związku z tym nie możemy zgodzić się na działania, które stoją w jasnej sprzeczności z interesem naszej organizacji – informuje Łukasz Zimnoch.

Wartość aktywów Tameh wyceniana jest na 3,35 mld zł, zaś suma zobowiązań to 1,85 mld zł. Według umowy z 2014 r., cena oferty dla wspólnika wynosi 80 proc. wartości aktywów netto obliczonego w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tameh Holding.

Surowce i Paliwa
Posłanka KO: prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zarobków w Orlenie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Surowce i Paliwa
Kim jest Ireneusz Fąfara, nowy prezes Orlenu?
Surowce i Paliwa
Orlen ma nowego prezesa. Zmiany w zarządzie grupy
Surowce i Paliwa
Prezes Azotów: Ostatnie lata osłabiły grupę we wszystkich wymiarach
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Surowce i Paliwa
Pułapka doskonałego węgla. Tu najtrudniej będzie się rozstać z kopalinami