Serinus Energy zakończył instalację wieży wiertniczej CTF-04 i obecnie przygotowuje się do rozpoczęcia montażu pierwszej pompy wgłębnej w odwiercie W-1 zlokalizowanym na złoża Sabria w Tunezji. Spółka zakłada, że planowane prace zostaną ukończone w ciągu 60 dni od chwili ich rozpoczęcia. Jeśli zabiegi rekonstrukcyjne i montaż pompy zakończą się sukcesem, to szacowany średni dzienny poziom wstępnego wydobycia brutto może wzrosnąć do 796 boe (baryłki ekwiwalentu ropy). Spółka nie podaje, ile wcześniej pozyskiwano z tego odwiertu węglowodorów. Z ostatnio opublikowanego raportu okresowego wynika, że po trzech kwartałach tego roku średnie wydobycie ze wszystkich odwiertów należących do grupy w Tunezji wynosiło 517 boe dziennie.

Czytaj więcej

Serinus mniej wydobywa, ale więcej zarabia

Serinus po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie W-1 zamierza wieżę wiertniczą CTF-04 przetransportować i zainstalować na odwiercie N-2, również znajdującym się na złożu Sabria. W kolejnym kroku również tam przeprowadzi zabiegi rekonstrukcyjne i dokona przezbrojenia odwiertu. N-2 został wykonany w 1980 r., ale uległ uszkodzeniu podczas uzbrajania i pomimo położenia w bliskim sąsiedztwie innych otworów eksploatacyjnych wydobycie z niego węglowodorów okazało się niemożliwe. W ramach prac rekonstrukcyjnych z odwiertu mają być usunięte wszelkie przeszkody tamujące przepływ ropy.

Złoże Sabria to duże, konwencjonalne pole naftowe, którego pierwotne zasoby niezależni eksperci oszacowali na około 445 mln baryłek ropy. Dotychczas wydobyto z niego zaledwie 1 proc. tych zasobów. To konsekwencja niewielkiego stopnia zagospodarowania złoża. Spółka liczy, że dzięki realizacji zaplanowanych prac znacząco wzrośnie wydobycie ropy i gazu z tego złoża.