W czasie pandemii wzrosła liczba paczek wysyłanych i dostarczanych za pośrednictwem kurierów. Niestety, zdarza się, że pakowane są przedmioty zabronione. Należą do nich np. pieniądze, karty kredytowe, dzieła sztuki, antyki, papierosy, rośliny, a nawet zwierzęta.

Czego nie można wysłać kurierem?

Regulamin firmy kurierskiej GLS Poland zawiera listę rzeczy wyłączonych z przewozu, czyli takich, których nie wolno nadawać w przesyłkach krajowych i zagranicznych. Pierwszą i najważniejszą pozycją na tej liście są przedmioty, których transportowanie zabronione jest na mocy prawa, zarówno polskiego jak i międzynarodowego. Niedozwolone jest przesyłanie gotówki, bonów towarowych, czeków, kart kredytowych i innych dokumentów płatniczych. Regulamin wyklucza także towary o dużej wartości kolekcjonerskiej lub wartości, która wynika z ich wieku, rzadkości lub ich cech subiektywnych, takie jak: papiery wartościowe, dzieła sztuki, antyki itp.

Zwierzęta i rośliny

Lista rzeczy zabronionych jest znacznie szersza. Znajdują się na niej też zwierzęta, ponieważ w trakcie przewozu muszą mieć zagwarantowane odpowiednie warunki, ilość miejsca, wodę czy pożywienie. Analogiczna sytuacja jest z np. roślinami. W przesyłce kurierskiej rośliny mogą nie tylko zwiędnąć, ale bez odpowiedniego zapakowania czy zabezpieczenia mogą ulec uszkodzeniu. Niestety, zdarzają się próby nielegalnego przewozu zwierząt i roślin w paczkach. Nadawcy muszą pamiętać, że niedozwolony jest także transport zwłok, szczątków i organów zwierzęcych  czy ludzkich.

Pożywienie i leki

Często popełnianym błędem jest wysyłanie w paczkach kurierskich leków i pożywienia. Produkty lecznicze, komponenty do ich produkcji, jak również narkotyki, substancje psychotropowe i halucynogenne, nie są dopuszczone do transportu. Od tej reguły jest wyjątek. Produkty lecznicze mogą wysyłać w paczkach w celach naukowo-badawczych uprawnione do tego instytucje, ale na specjalnych warunkach i za zgodą firmy kurierskiej. W przypadku rzeczy łatwo psujących się nie ma wyjątków.

Papierosy i inne używki

Prawo zabrania przesyłania papierosów, tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych. W paczkach kurierskich nie mogą być transportowane wszystkie towary, które wymagają akcyzy. Tu także jest wyjątek. Alkohol mogą wysyłać kurierem wyłącznie firmy do tego uprawnione i na indywidualnych zasadach ustalonych z firmą kurierską.

Materiały łatwopalne oraz wybuchowe

W przesyłce kurierskiej nie mogą znajdować się żadne substancje szkodliwe, żrące oraz łatwopalne. Wszystkie produkty, których wysyłka może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz innych transportowanych paczek są wyłączone z przewozu. Co więcej, zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stać się przyczyną pożarów. Należą do nich nie tylko specjalistyczne substancje łatwopalne i toksyczne, ale również środki czystości, farby, rozpuszczalniki i inne tego typu produkty.

Podsumowanie

Lista przedmiotów wyłączonych z przewozu na tym się nie kończy, dlatego tak istotne jest, aby przed wysyłką sprawdzić regulamin firmy kurierskiej, jak i odgórne przepisy prawa. W razie niejasności można rozwiać je w biurze obsługi klienta firmy kurierskiej, dzwoniąc na infolinię. Regulamin przewozu zawierający pełną listę rzeczy wyłączonych z usług, znajdziesz na stronie GLS Poland.

Materiał Promocyjny