Według Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC) przemysł chemiczny w Europie wygenerował sprzedaż na poziomie 543 mld euro i zatrudniał ponad 1,1 mln pracowników w 2019 roku. Taki wolumen i zdefiniowany potencjał rozwoju tego rynku jest wyzwaniem dla efektywnej logistyki.

""

Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejszym priorytetem dla wszystkich usług DACHSER.

logistyka.rp.pl

Europa jest drugim co do wielkości, po Chinach, producentem chemii. Przemysł chemiczny jest jedną z najlepiej prosperujących i konkurencyjnych branż, dostarczającą kluczowych półproduktów, produktów i rozwiązań dla praktycznie wszystkich pozostałych sektorów.

Rozwiązanie dla przemysłu szyte na miarę

Według niemieckiego stowarzyszenia przemysłu chemicznego VCI, w samych tylko Niemczech przedsiębiorstwa chemiczne wygenerowały ponad 186 mld euro przychodów w roku 2020, dając zatrudnienie ok. 464 tys. osób. Polski przemysł chemiczny to obecnie ponad 13 tysięcy przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju.

DACHSER posiada liczone w dekadach doświadczenie oraz ściśle zintegrowaną sieć transportową i magazynową dla produktów chemicznych. W 2020 roku DACHSER Chem-Logistics obsłużył ok. 4 mln przesyłek o łącznej masie 3,4 mln ton, w tym 1,25 mln przesyłek towarów niebezpiecznych o masie 457 tys. ton. Warto zaznaczyć, że standardy jakości i bezpieczeństwa w całej sieci DACHSER znacznie przewyższają wymagania prawne. DACHSER jest zaufanym partnerem VCI w zakresie spedycji drogowej, lotniczej i morskiej od 2009 roku. Dysponuje własną transeuropejską siecią transportową z codziennymi liniami obsługującymi Europę, kraje WNP, Afrykę Północną i część Bliskiego Wschodu – wszystko to w oparciu o jednolite standardy logistyczne dla wszystkich operacji.

Wydajne systemy i wysokiej jakości dane

Kompleksowe rozwiązania logistyczne kierowane do konkretnych branż są kluczowym filarem strategii DACHSER Chem-Logistics. Eksperci DACHSER doradzają klientom w zakresie optymalizacji magazynów i zakładów, a także w kwestii branżowych strategii magazynowania i wycofywania zapasów. Niezwykle istotne są zintegrowane systemy zarządzania transportem i magazynami DACHSER: Centrum EDI jako centralna platforma komunikacyjna, portal internetowy eLogistics oraz narzędzie do zarządzania zdarzeniami w łańcuchu dostaw ActiveReport. Bezpieczeństwo danych w tych systemach jest certyfikowane zgodnie z ISO 27001.

Po pierwsze: bezpieczeństwo

DACHSER oferuje szeroki wachlarz niestandardowych rozwiązań dostosowanych do specyficznych wymagań dla określonych towarów. Przykładami są takie usługi jak transport towarów wrażliwych na temperaturę z aktywną i pasywną regulacją temperatury (np. transporty chronione przed mrozem realizowane w temperaturze +5oC w Niemczech) czy projekty skrojone do potrzeb klienta (np. DACHSER Rail Services obsługujący trasę Europa-Chiny i z powrotem czy przesyłki paczkowe realizowane poprzez Global Sky Express).

DACHSER gwarantuje stoso­wa­nie wszystkich światowych przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych, stałą dostępność oraz wykorzystanie sprzętu do mocowania ładunku, obowiązkowe kontrole pojazdów i załadunku w uzupełnieniu kontroli DGR (zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym). Ponadto zapewnia wyposażenie ratownicze oraz odzież i sprzęt ochronny, a także specjalistyczne doradztwo w zakresie pakowania oraz załadunku towarów niebezpiecz­nych.

Nowy magazyn towarów niebezpiecznych w Malsch

Kluczowym czynnikiem sukcesu DACHSER w zakresie logistyki chemikaliów są specjalistyczne magazyny do przechowywania materia­łów niebezpiecznych. Przykładem jest tu nowy magazyn materiałów niebezpiecznych o powierzchni 21,8 tys. m2 w Malsch (Niemcy) z 48 tysiącami punktów składowania. W tym najnowocześniejszym obiekcie logistycznym DACHSER zapewnia szeroką gamę usług dodanych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa – od wykańczania i kompletacji po budowę ekspozycji i zarządzanie zwrotami dla B2B i B2C.

""

Kompetentni fachowcy zapewniają właściwą obsługę w całym łańcuchu logistycznym.

logistyka.rp.pl

Decydują ludzie

Prawidłowe obchodzenie się z towarami niebezpiecznymi wymaga wysoko wykwalifi­kowanych specjalistów w całym łańcuchu logistycznym. W tym celu DACHSER w swoim centralnym systemie zarządzania towarami niebezpiecz­nymi wdrożył wystandaryzowane wewnętrzne przepisy obejmujące określone wyłączenia z transportu oraz oceny ryzyka. DACHSER zatrudnia ponad 250 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa materia­łów niebezpiecznych, którzy każdego roku prowadzą regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla ponad 15,8 tys. pracowników na całym świecie.

Materiał Promocyjny