Koszty pracownicze zwykle stanowią więcej niż połowę kosztów operacji magazynowych[1]. Nie zaskakuje zatem, że ponad 60 proc. firm działających w branży magazynowej twierdzi, że rekrutowanie wykwalifikowanych pracowników i maksymalizowanie ich efektywności jest najważniejszym wyzwaniem.[2]

Utrzymanie efektywności operacyjnej jest dziś jeszcze większym wyzwaniem, z uwagi na nowe regulacje wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. W celu sprostania wymogom tych regulacji, wiele magazynów i firm produkcyjnych rozkłada zmiany w czasie, zapewnia częste czyszczenie obszarów roboczych, zarówno w trakcie zmian, jak i pomiędzy nimi, wymaga od pracowników zachowywania odstępu ok. 1,8 m, codziennie wykonuje pomiar temperatury i wręcza maski – wszystko to zajmuje czas i może obniżać produktywność.

W dzisiejszym świecie maksymalizowanie efektywności magazynu nie jest już luksusem – to konieczność. Właśnie dlatego firmy na całym świecie upraszczają procesy magazynowe z wykorzystaniem przenośnej technologii, automatyzacji i analityki.

Przenośna technologia – w tym wyświetlacze zakładane na głowę oraz komputery mobilne mocowane na ręce lub biodrze, z funkcjami głosowymi i możliwością skanowania – pomaga pracownikom wykonywać pracę szybciej i bardziej precyzyjnie, a automatyzacja wykorzystuje roboty/koboty do zadań podstawowych, zwalniając zasoby ludzkie do wykonywania innych, ważniejszych zadań. Analityka pomaga firmom w poprawie efektywności w różnych obszarach operacyjnych.

Firmy coraz częściej wprowadzają te narzędzia, aby optymalizować swoje operacje magazynowe i dbać o bezpieczeństwo pracowników. Innowacyjne firmy obniżają koszty pracy i zwiększają bezpieczeństwo w kilku kluczowych obszarach:

Zwiększenie efektywności kompletowania. Pracownicy mogą zwiększyć kompletowanie, łącząc technologię lokalizacyjną ze sprzętem przenośnym, takim jak inteligentne okulary i skanery obsługiwane bez użycia rąk.  Mając przystępne instrukcje wizualne bezpośrednio na poziomie oczu, pracownicy mogą realizować zamówienia bardziej efektywnie, uzupełniając zwroty i szybko docierając do miejsca pobrania. Przenośna technologia może także poinformować pracownika, jeżeli produkt zostanie odłożony w niewłaściwe miejsce, dzięki czemu pracownik może szybko naprawić błąd.

Wspomaganie zachowania dystansu społecznego między pracownikami. Włączenie robotów do procesu realizacji może jeszcze bardziej zwiększyć efektywność, jednocześnie ograniczając interakcje między ludźmi. Wiele magazynów angażuje już roboty mobilne – zamiast ludzi – do transportu pobranych materiałów. W ten sposób ogranicza się poziom interakcji między ludźmi, niezbędnych do realizacji, i wzrasta produktywność pracowników. Gdy zadania w zakresie obsługi materiałów są wykonywane przez roboty zamiast pracowników, osoby kompletujące zamówienia mogą oszczędzić dużo czasu dzięki skróceniu czasu przemieszczania się w obrębie magazynu.

Eliminowanie powtarzalnych zadań. Technologia pomaga także firmom magazynowym w zmniejszeniu obciążenia pracowników powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu mają więcej czasu na skoncentrowanie się na zadaniach wymagających wyższego poziomu umiejętności. 27 proc. decydentów wskazuje, że planuje pełne zautomatyzowanie wielu zadań do 2024 roku.[3] Według firmy badawczej LogisticsIQ, wdrożenie technologii automatyzacji w magazynach może pomóc firmom zmniejszyć koszty operacyjne do 65 proc..[4]

Uproszczenie zwrotnych operacji logistycznych. Wraz z rozwojem handlu internetowego rośnie także liczba zwrotów do obsłużenia przez sprzedawców detalicznych i magazyny. Na szczęście rozwiązania technologiczne, takie jak mobilne komputery i skanery, mogą pomóc w uproszczeniu procesu zwrotów, dzięki czemu pracownicy mogą automatycznie wprowadzać dane ze zwracanych paczek, korygować stany magazynowe i realizować zwrot należności dla klientów.

Skrócenie procesu szkolenia. Badania pokazują, że do osiągnięcia pełnej produktywności przez nowego pracownika potrzeba średnio 4,5 tygodni[5]. Na szczęście technologia może skrócić czas nauki. Szkolenie pracowników w zakresie sortowania, kompletowania i obsługi zwrotów z wykorzystaniem takich narzędzi, jak inteligentne okulary i skanery, może skrócić czas szkolenia nawet o 90 proc. – i ograniczyć poziom niezbędnej interakcji między ludźmi.

Usprawnienie procesów poprzez analitykę. Wraz z pojawieniem się Industrial Internet of Things (IIoT – Przemysłowy Internet Rzeczy) firmy korzystają z czujników umożliwiających usprawnienie takich operacji, jak utrzymanie maszyn, gospodarka magazynowa i przepływ procesów. Przewiduje się, że do 2025 roku firmy produkcyjne wydadzą szacunkowo 2,3 biliona USD na gromadzenie i analizowanie danych pomocnych w usprawnieniu operacji w magazynie i całym łańcuchu dostaw.[6]   Sztuczna inteligencja i nauka maszynowa będą bazować na widoczności dostępnej dzięki IIoT w celu tworzenia systemów, które stale dostosowują się do obecnej rzeczywistości.

Zaawansowani operatorzy magazynów korzystają z tych narzędzi, aby zapewniać bezpieczeństwo pracowników, przyspieszać procesy i spełniać, wydawałoby się, nienasycone potrzeby rynku sprzedaży internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób technologia pomaga operatorom magazynów w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności operacyjnej, kliknij tutaj.

""

logistyka.rp.pl

[1]F. Curtis Barry & Company. „Managing Your Warehouse Labor to Reduce Overall Expenses.” Warehouse, Systems, and Inventory Consultants: F. Curtis Barry & Company, www.fcbco.com/blog/bid/289904/managing-your-warehouse-labor-to-reduce-over.all-expenses.

[2] Warehousing Vision Study, Zebra Technologies, 2019, strona 1

[3] Warehousing Vision Study, Zebra Technologies, 2019, strona 1

[4] Robotics Business Review, LogisticsIQ: Warehouse Automation Market to Hit $27B by 2025, https://www.roboticsbusinessreview.com/news/report-warehouse-automation-logisticsiq/.

[5] Warehousing Vision Study, Zebra Technologies, 2019, strona 4

[6] Intel, „A Guide to the Internet of Things,” https://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/infographics/guide-to-iot.html.

Autor: Mark Wheeler, Director of Supply Chain Solutions, Zebra Technologies

Materiał Promocyjny