Możliwość zatankowania floty pojazdów bezpośrednio w miejscu wyjazdu w trasę to dla przewoźników najbardziej komfortowe rozwiązanie. Dlatego też stacja tankowania LNG funkcjonująca na terenie bazy transportowej klienta na stałe zagościła w ofercie firmy Novatek Green Energy, która zapewnia finansowanie urządzeń stacji, ich montaż, obsługę serwisową oraz ciągłość dostaw gazu.

Przyszłość należy do LNG

W obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin oraz w związku z poszukiwaniem przez firmy rozwiązań w zakresie optymalizacji kosztów można śmiało powiedzieć, że przyszłość paliw alternatywnych w transporcie należy w znakomitej części do skroplonego gazu ziemnego (LNG). Technologia LNG jest już doskonale rozwinięta i przygotowana, czego nie można powiedzieć np. o wodorze. Gaz ziemny stanowi zatem poważne wyzwanie dla oleju napędowego i coraz bardziej widoczny jest trend wymiany taboru na ciągniki siodłowe zasilane LNG. Tego typu decyzjom sprzyjają również odgórne udogodnienia, takie jak np. w Niemczech, gdzie do końca 2023 roku obowiązuje zwolnienie ciężarówek na gaz z opłat drogowych. Nikogo więc nie dziwi, że po europejskich drogach jeździ już ponad 11 tysięcy ciężarówek napędzanych LNG i liczba ta wciąż wzrasta.

Infrastruktura tankowania LNG w Europie

Na rynku europejskim funkcjonuje ponad 300 publicznych stacji LNG, a od początku roku oddano ich do użytkowania aż 50. Ich liczba jest jednak wciąż niewystarczająca, aby sprostać rosnącemu popytowi, zwłaszcza widocznemu w Europie Środkowej i Wschodniej. Warto zatem poważnie rozważyć ofertę firmy Novatek Green Energy, która dysponuje paliwem z własnych zakładów produkcji LNG. Spółka posiada doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji stacji, a także logistyki dostaw gazu i obsługi klienta. Kluczową kwestią jest również fakt, że Novatek Green Energy finansuje zakup i montaż urządzeń stacji tankowania LNG.

Gaz Novatek można obecnie zatankować zarówno w Polsce, jak i na trzech stacjach w Niemczech, a kolejne obiekty są już w trakcie realizacji.

""

Stacje tankowania LNG Novatek w Europie

logistyka.rp.pl

Stacja tankowania tam, gdzie Twoje pojazdy

To najlepszy moment, aby rozważyć tankowanie LNG Novatek na terenie własnej bazy transportowej i jednocześnie świadczyć usługi w tym zakresie innym podmiotom. Spółka Novatek Green Energy oferuje bowiem stacje wyposażone w system saturacji, dopasowujący parametry techniczne paliwa do wymogów poszczególnych rodzajów pojazdów, dzięki czemu stacja może szybko i bez strat zatankować wszystkie dostępne obecnie na rynku marki samochodów ciężarowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym.

Taki ogólnodostępny obiekt funkcjonuje już od wielu miesięcy w Krzywej, przy autostradzie A4, pomiędzy Legnicą a Zgorzelcem. Jej operatorem, a także głównym beneficjentem, jest firma Epo-Trans Logistic, która obecnie dysponuje 40 pojazdami zasilanymi LNG, a lada moment będzie miała ich 60. Stacja została sfinansowana i zamontowana przez spółkę NOVATEK Green Energy, która zapewnia stałe dostawy skroplonego gazu ziemnego oraz zajmuje się serwisem technicznym obiektu. Ogólnodostępna stacja umożliwia obsługę ok. 50 pojazdów dziennie, ale z uwagi na wciąż rosnące zapotrzebowanie w niedalekiej przyszłości zostanie zamontowany kolejny dystrybutor, który zwiększy jej przepustowość.

""

Stacja tankowania LNG w Poczdamie (Niemcy)

logistyka.rp.pl

 Bezpieczeństwo i gwarancja dostaw LNG

Zapotrzebowanie na gaz ziemny wykorzystywany jako paliwo w transporcie będzie z pewnością rosnąć. Należy więc już teraz zabezpieczyć możliwości produkcyjne uwzględniające perspektywy wzrostu konsumpcji, a także gwarancję i bezpieczeństwo dostaw. Priorytetem jest, aby klienci, którzy już zdecydowali się na takie rozwiązanie lub zrobią to w przyszłości, mieli zapewniony nieograniczony dostęp do błękitnego paliwa. Takie szerokie możliwości w zakresie zaspokojenia wzrastającego popytu posiada spółka Novatek, która dysponuje bogatymi złożami gazu i z myślą o naszym rodzimym rynku oraz innych krajach nadbałtyckich uruchomiła w 2019 roku zakład produkcji LNG Cryogas-Vysotsk zlokalizowany w miejscowości Wysock nad Zatoką Fińską.

""

Zakład produkcji LNG w Wysocku

logistyka.rp.pl

Novatek i Fluxys utworzyły także spółkę joint venture w celu zaprojektowania, budowy, finansowania i obsługi średniej skali terminalu przeładunkowego LNG o wydajności około 300 000 ton rocznie w porcie w Rostocku w Niemczech. Terminal będzie przyjmował tankowce przywożące LNG również z Cryogas-Vysotsk, a następnie dokonywał załadunku LNG na autocysterny w celu dalszej dystrybucji gazu na rynek.

Powyższe atuty oraz własna flota autocystern, a także doświadczony zespół inżynierów i specjalistów w zakresie logistyki, przekłada się na gwarancję ciągłości dostaw gazu ziemnego o najwyższej jakości, nawet przy gwałtownie wzrastającym popycie.

Materiał Promocyjny