Strategia KGHM powstawała na solidnych podstawach. Oparto ją na selekcji najważniejszych megatrendów rządzących światową gospodarką i ich wpływu na działalność spółki. Jednym z jej filarów było np. założenie dotyczące zmiany układu sił w globalnej gospodarce i rosnącej w związku z tym niestabilności całego systemu. Dzięki temu zaostrzająca się rywalizacja handlowa Stanów Zjednoczonych i Chin nie była zaskoczeniem dla miedziowego potentata, a wybuch epidemii COVID-19 nie sparaliżował jego działań.

Kolejnym kluczowym filarem, o który oparto plan KGHM na lata 2019 – 2023 było przekonanie o szybko zachodzących zmianach klimatycznych. Oczywiście i inne podmioty w Polsce brały to pod uwagę, ale nie wszystkie podejmowały związane z tym założeniem konkretne działania. Surowcowy koncern postawił natomiast na odważną transformację np. poprzez inwestowanie w fotowoltaikę czy efektywność energetyczną. To duża szansa by dzięki temu spółka miała dostęp do taniej energii elektrycznej, której jest największym konsumentem w Polsce, a także jej mniejszego zużycia. Takie podejście jest zresztą komplementarne nie tylko z wizją Komisji Europejskiej tj. budowy Zielonego Ładu, ale również założeniem dotyczącym zamiany układu sił w światowej gospodarce, a więc biznesowych turbulencji.

""

energia.rp.pl

Rozsądne z punktu widzenia KGHM było także połączenie w swojej strategii kwestii klimatycznych z aspektem niedoboru zasobów naturalnych. To oczywiście bezpośrednie nawiązanie do odpowiedzialnego przemysłu, który korzysta z założeń gospodarki obiegu zamkniętego i wdraża je w życie. Roztropność takiego podejścia uwidaczniają problemy jakie ujawniła pandemia koronawirusa tj. czasową erozję tradycyjnych szlaków logistycznych.

Cztery „E”

Analiza najważniejszych trendów wpływających na działalność KGHM zaowocowała zdefiniowaniem czterech kluczowych założeń strategii na lata 2019 – 2023 tj. elastyczności, efektywności, ekologii i e-przemysłu. W praktyce przekładają się one m.in. na utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej i zagranicznej, inwestowanie w innowacje, zapewnienie długookresowej stabilności finansowej, ale też wzrost wartości spółki w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. No dobrze – brzmi to bardzo dobrze, ale czy działa?

To działa!

Nawet najlepsza strategia nie działa jeśli nie jest wdrażana. Tymczasem pierwsze efekty planów KGHM obejmujących horyzont 2023 r. już widać. Konkretne przykłady można znaleźć w najnowszym raporcie zintegrowanym za 2019 r. Zanim przytoczę kilka z nich, warto zwrócić uwagę jak ściśle są one zintegrowane z fundamentami, na bazie których opracowywano kierunki rozwoju koncernu. Np. dostosowanie hut KGHM do konkluzji BAT wprost wpisuje się w kwestie ekologiczne i klimatyczne, choć nie jedynie. Równie istotna jest tu poprawa efektywności instalacji. Takie działania zostały wdrożone w 2019 r. w zakładach w Głogowie i Legnicy gdzie zakończono hermetyzację układu przenośników materiałów wsadowych w HMG oraz modernizację układu odpylania na Piecach Szybowych w HML. Uruchomiono również do testów instalację odsiarczania gazów z pieca Kaldow HMG.

""

Zbiornik poflotacyjny Żelazny Most

energia.rp.pl

2019 r. to także postępy w realizacji rozbudowy „Żelaznego Mostu” tj. największego składowiska odpadów poflotacyjnych w Europie. Zgodnie z harmonogramem realizowano poszczególne etapy projektu budowy kwatery południowej obiektu (łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 59% na 12.2019). Trwały również prace związane z budową stacji segregacji i zagęszczania odpadów (łączna realizacja zakresu rzeczowego wynosiła 49% na 12.2019). Żelazny Most jest ściśle związany ze strategicznym założeniem KGHM dotyczącym niedoboru zasobów naturalnych i wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Wtórnie w procesach technologicznych jest tu wykorzystywana nie tylko woda, ale również ruda, z której pozyskuje się cenne pierwiastki.

Na uwagę zasługuje także zrealizowana w 2019 r. budowa i uruchomienie pieca WTR wraz z towarzyszącymi instalacjami w Hucie Miedzi „Legnica”. Pozwala on na efektywny przetop złomu miedziowego, a więc recykling. Inwestycja spowodowała, że po raz pierwszy w historii przetop złomów i materiałów miedzionośnych w piecach anodowych i WTR należących do KGHM sięgnął 26 tys. MG.

Wszystko się ze sobą łączy

Podane przykłady pokazują, że strategia KGHM na najbliższe lata to nie tylko piękne słowa, ale realne projekty realizowane tu i teraz. Są one w dodatku ściśle skorelowane z głównymi kierunkami wytyczonymi w dokumencie. Pozwala to z nadzieją patrzeć w przyszłość. Przed spółką jeszcze wiele wyzwań.

Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.

""

energia.rp.pl