„Oczywiście rosyjskie firmy energetyczne szukają nowych kierunków w nowej sytuacji, budując nowe łańcuchy dostaw. Pojawiają się nowi nabywcy, w tym do regionu Azji i Pacyfiku” – powiedział Nowak, cytowany przez TASS.

Urzędnik oświadczył, że strona rosyjska rozważa szereg projektów infrastrukturalnych w celu dywersyfikacji eksportu. W szczególności dyskutowana jest rozbudowa ropociągu Syberia Wschodnia-Pacyfik w celu zwiększenia dostaw do Chin. Putin polecił rządowi dostarczenie do 1 czerwca planu budowy infrastruktury niezbędnej do przeorientowania dostaw surowców energetycznych z Europy na Wschód.

Aleksander Nowak nie podał żadnych liczb ani krajów na potwierdzenie tezy o nowych klientach i wzroście dostaw. Tymczasem największy światowy importer ropy - Chiny poinformowały, że w ciągu czterech miesięcy zmniejszyły wielkość importu ropy i gazu odpowiednio o 4,8 proc. i 8,9 proc.

W okresie styczeń-kwiecień import gazu ziemnego do Chin wyniósł 35,8 mln ton. Importu ropy za pierwsze cztery miesiące wyniósł 170,8 mln ton.