Płocki koncern wystąpił do rosyjskich firm o wypłatę odszkodowania za mające wiosną tego roku dostawy zanieczyszczonej ropy naftowej. Dotyczy ono m.in. dodatkowych kosztów poniesionych w związku z przerobem tego surowca oraz wstrzymania dostaw przez 46 dni. Wartości żądanego odszkodowania nie podano.

– Zgodnie z zapowiedziami wystąpiliśmy do dostawców o odszkodowanie z tytułu ropy zawierającej chlorki organiczne. Zależało nam na precyzyjnym wyliczeniu wszystkich kosztów, które ponieśliśmy, związanych z ochroną instalacji produkcyjnych, a także pozyskaniem czystej, nieskażonej ropy dla utrzymania ciągłości przerobu – mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Tłumaczy, że to z tego powodu proces szacowania szkód był długotrwały. Dodatkowo koncern musiał dostosować opracowane analizy do planowych przestojów remontowych w rafinerii.

– Jesteśmy zdeterminowani, aby odzyskać wszystkie koszty, które ponieśliśmy – zapewnia Obajtek.

Czytaj także: Brudna ropa z Polski jednak trafiła na Litwę

PKN Orlen przekonuje, że w okresie zamknięcia rurociągu „Przyjaźń” nie wstrzymał ani nawet nie ograniczył przerobu ropy. To m.in. rezultat wdrożonej strategii dywersyfikacji dostaw, a także wykorzystaniu zgromadzonych zapasów. Koncern zapewnia, że wykorzystuje każdą możliwość podjęcia szerszej współpracy z nowymi dostawcami, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Dywersyfikacja dostaw ropy do płockiej rafinerii jest możliwa dzięki systematycznie rozszerzanej współpracy biznesowej z firmami spoza Europy, w tym z Afryki oraz Zatoki Perskiej. Miesięcznie do największej rafinerii Orlenu trafia około 1,4 mln ton ropy, z czego średnio około 0,7 mln ton z kierunków innych niż rosyjski. Od początku 2018 r., w ramach zakupów typu spot, zakontraktowano surowiec m.in. z Angoli, Nigerii, USA i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.