Jak głosi komunikat ML System, firma przydzieliła inwestorom wszystkie 896.848 akcji nowej emisji serii F, pozyskując z emisji 58 mln zł, które przeznaczy na rozbudowę oferty produktów o ceramiczne dachówki fotowoltaiczne oraz fotowoltaiczne płyty elewacyjne. Cena emisyjna akcji ML System ustalona była na 65 zł.

„Ceramiczne dachówki fotowoltaiczne i fotowoltaiczne płyty elewacyjne idealnie wpisują się w globalne trendy rynkowe dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie, jednocześnie odznaczając się walorami estetycznymi i trwałością. Nowe produkty spółki są komplementarne wizualnie i sposobem montażu z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie. Mogą być z nimi w pełni zintegrowane, co razem z efektywnością kosztową i energetyczną będzie w naszej ocenie stanowić o ich przewadze konkurencyjnej względem dotychczasowych rozwiązań” - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Spółka chwali się, że zainteresowanie ofertą było bardzo duże. „Zgłoszony popyt istotnie przewyższył dostępną podaż akcji” – dodaje dalej spółka. Przydział i cena emisyjna zostały ustalone w ramach budowy księgi popytu, prowadzonej przez IPOPEMA Securities.

Firma w latach 2023-2024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje ona dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wielkości do 50 tys. m2 miesięcznie w drugiej połowie 2025 r.