Minister Buda zapowiada nowy program dotacji do fotowoltaiki w blokach

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zapowiedział nowy rządowy program dotacji do paneli fotowoltaicznych kierowany do mieszkańców w blokach. O jakim programie mówi minister? Możliwe, że będzie chodzić o nowy program, konkurencyjny względem innego resortu.

Publikacja: 28.12.2022 14:01

Minister Buda zapowiada nowy program dotacji do fotowoltaiki w blokach

Foto: Adobe Stock

Nie wiadomo, czy chodzi o nowy program czy już realizowany, ponieważ tego typu program dot. zbiorowego prosumenta pilotuje inny resort, ministerstwo klimatu i środowiska

Czy i kiedy ruszą masowe dotacje do fotowoltaiki w blokach? O takim rozwiązaniu mówił jeszcze niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Paweł Mirowski. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii od 1 kwietnia br. pojawił się nowy gracz na rynku energii elektrycznej, tj. prosument zbiorowy, to ta instytucja pozwoli na masową instalację paneli fotowoltaicznych. „Wdrożenie tej koncepcji daje większe korzyści, które dzięki energetyce prosumenckiej mogą czerpać mieszkańcy budynków wielorodzinnych” - mówił Mirowski.

Czytaj więcej

Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW: Mniej biurokracji, więcej pieniędzy w walce ze smogiem

Jak wskazał, spółdzielnia/wspólnota mieszkaniowa, która zdecyduje się wybudować instalację fotowoltaiczną na swoim gruncie lub dachu, może przekazywać wyprodukowany prąd pojedynczym mieszkańcom, a nie tylko wykorzystywać go np. do oświetlania korytarzy (części wspólnych).

Nowelizacja ustawy OZE, dając nowe prawa tysiącom osób mieszkających w budynkach wielolokalowych tj. kamienice i bloki, daje nowe możliwości wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Podstawowym źródłem finansowania instalacji fotowoltaicznych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są środki własne - pozyskane od mieszkańców, wchodzących w skład danego stowarzyszenia. „Dodatkowo na tego typu działania dostępne są środki finansowe pochodzące z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach funkcjonujących obecnie w BGK instrumentów finansowych w postaci premii termomodernizacyjnej i premii remontowej” - mówił Mirowski. W zakresie budownictwa wielorodzinnego do tej pory wdrożono jedynie pilotażowy program „Słoneczne dachy” i był on dedykowany dla wspólnot i spółdzielni wielorodzinnych. Z programu „Słoneczne dachy” skorzystało niewiele uprawnionych podmiotów – wspólnot i spółdzielni. „Przyczyną takiej sytuacji był brak instytucji definicji prawnej prosumenta zbiorowego. W chwili obecnej, po wejściu w życie nowelizacji ustawy OZE, NFOŚiGW dokona przeglądu możliwości uruchomienia wsparcia dla prosumentów zbiorowych. Po uruchomieniu takiego finansowania spodziewany jest znaczący rozwój energetyki prosumenckiej w budynkach wielorodzinnych.” - mówił Mirowski. NFOŚiGW podlega ministerstwu klimatu i środowiska.

Czytaj więcej

„Mój Prąd 4.0”. Program po zmianach w grudniu 2022

Jednocześnie jednak Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zapowiedział nowy rządowy program kierowany do prosumentów lokatorskich. „Dofinansowanie wysokości 50 proc. kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną otrzymają zarówno wspólnoty, jak i spółdzielnie mieszkaniowe” czy minister mówi o tym samym co wiceprezes? Nie jest to jasne.

„Teraz dopasowaliśmy rozwiązania dla prosumenta lokatorskiego (osoby korzystające z prądu wytwarzanego przez wspólną instalację na budynku wielorodzinnym - przyp. red). Dotyczy to zarówno spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych” - mówił w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak wyjaśnił Waldemar Buda, państwo będzie pokrywać do 50 proc. kosztów inwestycji w fotowoltaikę instalowaną na budynkach wielorodzinnych i blokach mieszkalnych. „Przy średniej wielkości instalacji o mocy 30 KWh o wartości około 150 tys. zł jesteśmy w stanie dopłacić 75 tys. zł” - mówił.

Zdaniem ministra Budy, nowy program będzie opłacany z pieniędzy PFR. Rząd chce przeznaczyć na niego pół miliarda złotych. To może oznaczać, że chodzi o nowy program konkurencyjny względem resortu klimatu i środowiska.

Nie wiadomo, czy chodzi o nowy program czy już realizowany, ponieważ tego typu program dot. zbiorowego prosumenta pilotuje inny resort, ministerstwo klimatu i środowiska

Czy i kiedy ruszą masowe dotacje do fotowoltaiki w blokach? O takim rozwiązaniu mówił jeszcze niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Paweł Mirowski. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii od 1 kwietnia br. pojawił się nowy gracz na rynku energii elektrycznej, tj. prosument zbiorowy, to ta instytucja pozwoli na masową instalację paneli fotowoltaicznych. „Wdrożenie tej koncepcji daje większe korzyści, które dzięki energetyce prosumenckiej mogą czerpać mieszkańcy budynków wielorodzinnych” - mówił Mirowski.

Pozostało 82% artykułu
OZE
Chiny budują dwie trzecie nowych światowych elektrowni wiatrowych i słonecznych
OZE
Polenergia i jej norweski partner mają pozwolenie na budowę wiatraków na morzu
OZE
Koniec z ustawą odległościową. Wiatrowy projekt w planach prac rządu
OZE
Najbogatszy Ukrainiec zbuduje największą elektrownię OZE we wschodniej Europie
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Szansa na samowystarczalność energetyczną rolników
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą