Przedsięwzięcie przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 33 turbin wiatrowych o łącznej mocy 72,6 MW w miejscowości Człuchów na Pomorzu. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach wiatrowych. – Dokumentacja transakcyjna przewiduje uzyskanie kompletu pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na zakończenie prac budowlanych i przyłączenie Farmy do sieci – informuje spółka. Przewidywany termin uruchomienia Farmy to najpóźniej III kwartał 2024 r.

Ze względu na zabezpieczoną moc przyłączeniową, projekt ma potencjał rozwoju dodatkowej farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy przekraczającej 50 MWp. Projekt farmy wiatrowej Człuchów jest największym nabytym dotychczas przez PAK PCE projektem inwestycyjnym. Skala planowanej do zainstalowania mocy wiatrowej w projektach wiatrowych nabytych dotychczas przez PAK PCE rośnie do ponad 140 MW.

W celu sfinansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego PAK-PCE zamierza zawrzeć umowę pożyczki pomiędzy PAK-PCE, jako pożyczkobiorcą oraz Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, jako pożyczkodawcą. Kwota pożyczki, która może zostać zaciągnięta wynosić będzie maksymalnie 236,4 mln zł.