Zgodnie z treścią uchwały zarządu, PGE zakłada obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E. – Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie inwestycji PGE w obszarze dystrybucji, w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także w obszarze dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych – podaje największy koncern elektroenergetyczny.

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. strategią spółki na lata 2021-2030 wraz z perspektywą do 2050 roku, nakłady inwestycyjne w źródła nisko- i zeroemisyjne mają wynieść 75 mld zł. Oczekiwana wartość EBITDA ma wzrosnąć z ponad 5 mld w 2025 r. do ponad 6 mld w 2030 r.