Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. przygotowanie projektów pozwoleń na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym, składających się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego, a także wymaganych opinii, umów, ekspertyz i pozwoleń, z wyjątkiem tych, które zostaną przygotowane i dostarczone przez zamawiającego, czyli partnerów joint venture.

Zamówienie obejmuje takie elementy, jak morskie stacje elektroenergetyczne, morskie elektrownie wiatrowe (każda składająca się z gondoli z generatorem, rotora, wieży, sekcji łącznikowej oraz fundamentu) oraz wewnętrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zakres zamówienia podzielony jest na dwie części: pierwszą - dla Baltica 2 i drugą - dla Baltica 3.

Czytaj więcej

Przed finałem o Turów Polacy podbijają stawkę

Projekt MFW Balitca jest realizowany w ramach partnerstwa przez PGE Baltica z Grupy PGE i Ørsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest kolejnym zamówieniem realizowanym w ramach procesu zakupowego realizowanej inwestycji. Do tej pory PGE i Ørsted uruchomiły największe przetargi dla głównych komponentów MFW Baltica, w tym dla morskich turbin wiatrowych.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW) ma być oddany do 2027 r.