Pierwszy taki obiekt został uruchomiony 1 lipca tego roku. Instalacja ta, która powstała w Garbcach koło Wrocławia, to zasobnik energii znajdujący się przy podstacji trakcyjnej PKP Energetyka, mogący jednorazowo zasilić przejazd pociągu poruszającego się z prędkością nawet 160 km/h. Budowa tej instalacji to pierwszy krok do stworzenia sieci takich obiektów w całym kraju. – Będą one mogły wykorzystywać ładowanie z OZE i Krajowej Sieci Energetycznej, a następnie w miarę potrzeb oddawać energię do sieci trakcyjnej – tłumaczy Beata Górniak, członkini zarządu PKP Energetyka. Dzięki temu kolej w Polsce będzie mogła szerzej wykorzystywać rozproszone odnawialne źródła energii.