Współdzielenie to szansa dla OZE w Polsce. Dania i Holandia mogą być wzorem

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zieloną energię coraz bardziej widać ograniczenia dotyczące warunków przyłączenia do sieci kolejnych projektów – pisze Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Publikacja: 27.08.2021 12:24

Współdzielenie to szansa dla OZE w Polsce. Dania i Holandia mogą być wzorem

Foto: Adobe Stock

Rozwiązaniem może się stać tzw. cable pooling – idea współdzielenia infrastruktury energetycznej przez farmy wiatrowe i słoneczne. Dzięki niej farmy wiatrowe mogą dostarczać prąd głównie w nocy, jesienią i zimą, a panele słoneczne w bezchmurne, wiosenne i letnie dni. To rozwiązanie sprawdza się już w Danii i Holandii, teraz może przynieść korzyści także w Polsce.

Obecnie nasz kraj stoi przed olbrzymim wyzwaniem związanym z transformacją energetyczną. Wobec unijnego celu neutralności klimatycznej w 2050 r. odnawialne źródła energii mają osiągnąć 32-procentowy udział w polskim miksie elektroenergetycznym już w 2030 r. Jednak transformacja energetyczna to złożone zagadnienie i olbrzymie wyzwanie, wiążące się z koniecznością podjęcia wielu działań adresowanych do wszystkich uczestników rynku. Wśród nich powinno się znaleźć wytyczenie nowych ścieżek regulacyjnych, m.in. odnoszących się do zagadnień energetycznych, takich jak struktura rynku, taryfy, mechanizmy wspierające rozwój sieci czy nadzór nad wytwarzaniem.

Kluczowa przepustowość

Odkąd odnawialne źródła energii stały się pożądanym elementem miksu energetycznego, firmy z sektora intensywnie pracują nad zmianami strategii, przyspieszając zieloną transformację. Jednak na drodze nowych inwestycji w odnawialne źródła energii pojawia się problem niewystarczającej przepustowości sieci, który w przyszłości będzie jednym z głównych elementów spowalniających transformację energetyczną w Polsce.

Rozwiązaniem dla inwestorów chcących budować kolejne elektrownie fotowoltaiczne czy wiatrowe w takiej sytuacji może być tzw. cable pooling, czyli wykorzystanie zabezpieczonych zdolności przesyłu energii np. dla zbudowanej wcześniej elektrowni wiatrowej do uruchomienia w tej samej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Takie połączenie może być największym impulsem do produkcji i dystrybucji czystej energii – a tym samym przyczyni się do wsparcia transformacji energetycznej.

Oszczędności dzięki optymalizacji

Rozwiązanie to może się przełożyć na oszczędności, które Polacy odczują w swoich portfelach. Cable pooling, dzięki optymalizacji wykorzystania istniejących mocy przyłączeniowych, ograniczy potrzeby inwestycyjne w sieć elektroenergetyczną, a tym samym wpłynie na obniżenie kosztów taryf za przesył i dystrybucję energii. Korzyści odczują również dostawcy – obecnie, przy coraz szybszym rozwoju OZE, widać braki w przepustowości istniejącej sieci elektroenergetycznej. Słowem, liczba źródeł energii rośnie, jednak w rezultacie deweloperzy czasami muszą radzić sobie z długim czasem oczekiwania i wysokimi kosztami przyłączenia do sieci, których brakuje. Dzięki możliwości wykorzystania źródeł o różnym profilu wytwarzania energii w ramach jednego przyłącza operatorzy będą mieli zapewnione stabilne dostawy energii przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej.

Korelacja źródeł odnawialnych

Taki sposób łączenia mocy na jednym przyłączu może być rozwiązaniem problemu niewystarczającej przepustowości sieci elektroenergetycznej. Korelacja źródeł wiatrowych i słonecznych dzięki wykorzystaniu cable pooling może się okazać jednym z bardziej efektywnych rozwiązań na rynku odnawialnych źródeł energii i dać impuls do jeszcze szybszego rozwoju tej branży.

Cable pooling jest najbardziej efektywny w sytuacjach, gdy elektrownia fotowoltaiczna może być zainstalowana w pobliżu istniejącego parku wiatrowego, korzystając z jego przyłącza. Idea współdzielenia infrastruktury energetycznej przez farmy wiatrowe i słoneczne jest uzasadniona kosztowo i sprawdzona na innych rynkach europejskich. Zazwyczaj kiedy wieje wiatr, słońce zwykle nie świeci, i odwrotnie. Dodatkowym argumentem jest średnie dobowe przesunięcie dużych prędkości wiatru na godziny nocne, kiedy energia słoneczna nie jest pozyskiwana.

W rezultacie infrastruktura energetyczna nie jest w pełni wykorzystana. Cable pooling daje ogromne możliwości optymalnego wykorzystania energii ze słońca i wiatru poprzez podłączanie do jednego przyłącza sieciowego. W rezultacie w sposób efektywny wykorzystuje się istniejące zasoby sieciowe oraz zwiększa się stabilność pracy źródeł OZE w przeliczeniu na punkt przyłączenia, co zapewnia bardziej stabilne dostawy zielonej energii elektrycznej do konsumentów.

""

Janusz Gajowiecki jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

energia.rp.pl

Rozwiązaniem może się stać tzw. cable pooling – idea współdzielenia infrastruktury energetycznej przez farmy wiatrowe i słoneczne. Dzięki niej farmy wiatrowe mogą dostarczać prąd głównie w nocy, jesienią i zimą, a panele słoneczne w bezchmurne, wiosenne i letnie dni. To rozwiązanie sprawdza się już w Danii i Holandii, teraz może przynieść korzyści także w Polsce.

Obecnie nasz kraj stoi przed olbrzymim wyzwaniem związanym z transformacją energetyczną. Wobec unijnego celu neutralności klimatycznej w 2050 r. odnawialne źródła energii mają osiągnąć 32-procentowy udział w polskim miksie elektroenergetycznym już w 2030 r. Jednak transformacja energetyczna to złożone zagadnienie i olbrzymie wyzwanie, wiążące się z koniecznością podjęcia wielu działań adresowanych do wszystkich uczestników rynku. Wśród nich powinno się znaleźć wytyczenie nowych ścieżek regulacyjnych, m.in. odnoszących się do zagadnień energetycznych, takich jak struktura rynku, taryfy, mechanizmy wspierające rozwój sieci czy nadzór nad wytwarzaniem.

OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
OZE
Peter Herweck, prezes Schneider Electric: Mniejsza emisja CO2 nie zwalnia z odpowiedzialności