Pomyślne wiatry znad morza

Rok 2019 był najlepszym rokiem w historii rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W obecnym pomimo pandemii ma być tak samo dobrze. W kolejnej dekadzie – tylko lepiej, także w Polsce.

Publikacja: 06.08.2020 09:24

Na Bałtyku eksperci widzą potencjał rozwoju 6 GW mocy wiatrowych

Na Bałtyku eksperci widzą potencjał rozwoju 6 GW mocy wiatrowych

Foto: Na Bałtyku eksperci widzą potencjał rozwoju 6 GW mocy wiatrowych

W zeszłym roku na całym świecie przybyło 6,1 GW nowych mocy, tym samym był to najlepszy rok w historii światowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. Oczekuje się, że tyle samo mocy zostanie zainstalowanych w 2020 r. pomimo skutków kryzysu Covid-19. Do 2030 r. na całym świecie pojawi się ponad 205 GW nowych mocy offshore – oszacowali na podstawie najnowszych danych analitycy Global Wind Energy Council (GWEC).

Globalny rynek offshore od 2013 r. rośnie średnio o 24 proc. każdego roku. Według raportu GWEC do 2030 r. łączna moc zainstalowana wzrośnie z 29,1 GW na koniec 2019 r. do ponad 234 GW. Będzie to rezultat gwałtownego wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku oraz dalszego silnego wzrostu instalacji w Europie (75 proc. wszystkich instalacji na świecie).

""

Morska farma wiatrowa Middelgrunden nieopodal Kopenhagi, fot. Michał Niewiadomski

energia.rp.pl

Europa nadal jest wiodącym regionem dla morskiej energetyki wiatrowej, z ambitnym celem 450 GW do 2050 r., ale to obszar Azji i Pacyfiku stanie się epicentrum wzrostu. Światowym liderem w zakresie nowych mocy już teraz są Chiny kontynentalne – na pierwszym miejscu drugi rok z rzędu. Do 2030 r. pojawi się tam dodatkowych 52 GW. Drugim co do wielkości rynkiem w Azji ma się stać Tajwan, z docelowym poziomem 5,5 GW do 2025 r. i dodatkowymi 10 GW do 2035 r. Inne rynki w regionie również zaczynają zwiększać inwestycje. Wietnam, Japonia i Korea Południowa mają zainstalować odpowiednio 5,2 GW, 7,2 GW i 12 GW mocy.

Zgodnie z prognozami analityków Ameryka Północna wkrótce zacznie nadrabiać zaległości – obecnie dysponuje jedynie 30 MW mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej. Przewiduje się, że do 2030 r. zainstalowane zostaną dodatkowe 23 GW – większość w USA. W nieodległej przyszłości produkcja energii na morzu skomercjalizuje się też w formie pływających morskich elektrowni wiatrowych.

Offshore przechodzi zatem suchą stopą przez kryzys – korekty prognoz poszły nawet do góry o 15 GW w stosunku do szacunków wzrostu sprzed pandemii Covid-19. Jak wyjaśnia Ben Backwell, dyrektor generalny GWEC: „Offshore staje się zjawiskiem globalnym. Rządy na całym świecie dostrzegają rolę, jaką technologia ta może odegrać w ożywieniu gospodarczym po pandemii przez wprowadzenie inwestycji na dużą skalę, tworzenie miejsc pracy i rozwój gospodarczy społeczności przybrzeżnych”.

Perspektywy branży są coraz bardziej obiecujące. W ciągu najbliższej dekady powstanie tu 900 tys. miejsc pracy. – Offshore dowiódł już, że jest przystępną cenowo, skalowalną, bezemisyjną technologią. Maksymalne wykorzystanie potencjału branży zależy od wspólnych działań rządów i przemysłu w zakresie projektowania rynku, ustalania jasnych celów dotyczących zapotrzebowania na moc, perspektywicznego planowania rozwoju infrastruktury i zapotrzebowania na siłę roboczą – mówi Feng Zhao, dyrektor strategii GWEC.

Polskie plany zakładają budowę 2,5 GW mocy wiatrowej na morzu do 2030 r., w sumie 8 GW do 2040 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało projekt ustawy dla morskiej energetyki wiatrowej w styczniu 2020 r. Jak komentuje Aleksander Śniegocki, kierownik programu „Klimat i energia” WiseEuropa, Polska ma potencjał, by na tym skorzystać zarówno jako odbiorca szybko taniejącej, zeroemisyjnej energii elektrycznej, jak i dostawca rozwiązań w łańcuchu wartości morskiej energetyki wiatrowej.

""

Morska farma wiatrowa/Bloomberg

energia.rp.pl

Jednak według Śniegockiego obecnie kluczowe jest dokończenie prac nad ustawą i przedstawienie długoterminowej, ambitnej wizji rozwoju tej branży w Polsce, spójnej z budową gospodarki neutralnej klimatycznie.

OZE

W zeszłym roku na całym świecie przybyło 6,1 GW nowych mocy, tym samym był to najlepszy rok w historii światowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. Oczekuje się, że tyle samo mocy zostanie zainstalowanych w 2020 r. pomimo skutków kryzysu Covid-19. Do 2030 r. na całym świecie pojawi się ponad 205 GW nowych mocy offshore – oszacowali na podstawie najnowszych danych analitycy Global Wind Energy Council (GWEC).

Globalny rynek offshore od 2013 r. rośnie średnio o 24 proc. każdego roku. Według raportu GWEC do 2030 r. łączna moc zainstalowana wzrośnie z 29,1 GW na koniec 2019 r. do ponad 234 GW. Będzie to rezultat gwałtownego wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku oraz dalszego silnego wzrostu instalacji w Europie (75 proc. wszystkich instalacji na świecie).

OZE
Czarnobyl będzie produkował prąd z wiatru. Elektrownia jądrowa do zamknięcia
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
OZE
Wielkopolskie zagłębie węglowe staje się słonecznym centrum Polski
OZE
Spółka należąca do BP sprzeda energię z polskich farm fotowoltaicznych
OZE
Ogromny kredyt na morską farmę wiatrową Baltic Power
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
OZE
Polska fabryka elementów morskich farm wiatrowych sprzedana Duńczykom
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej