Umowa między PGE i Ørsted została ogłoszona 10 lutego. Po sfinalizowaniu transakcji obie spółki posiadają po 50 proc. udziałów w dwóch projektach: Baltica 2 i Baltica 3, składających się na Morską Farmę Wiatrową Baltica – największą inwestycję tego typu w polskiej części Bałtyku. Wspólnie wybudują i będą eksploatować morskie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Inwestorzy mają już pozytywną decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie przyznania tym projektom wsparcia w postaci tzw. kontraktu różnicowego.

– Połączenie wiedzy i doświadczenia Ørsted i PGE stanowi solidny fundament dla realizacji tak ważnej inwestycji dla krajowej gospodarki, jaką jest budowa dwóch morskich farm wiatrowych – zapewnił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

– Wniesiemy nasze wieloletnie doświadczenie na ten nowy rynek, aby dostarczać zieloną energię, rozwijać przemysł, tworzyć nowe miejsca pracy i wspierać Polskę w drodze do objęcia roli lidera branży offshore – dodał Rasmus Errboe, wiceprezes Ørsted Offshore, odpowiedzialny za Europę kontynentalną.

Jak zaznaczają spółki, w zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych, Baltica 3 (1 GW) może zostać uruchomiona w 2026 r., a Baltica 2 (1,5 GW) przed 2030 r.