Ørsted za 657 mln zł obejmie nowe udziały stanowiące 50 proc. kapitału zakładowego w dwóch projektach morskich farm wiatrowych PGE: Baltica 3 o mocy ok. 1 GW oraz Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW. Oba projekty PGE kwalifikują się do uczestnictwa w 2021 r. w pierwszej fazie działania systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Najbardziej zaawansowanym z projektów jest projekt Baltica 3, który może zacząć produkować energię elektryczną w 2026 r. Zamknięcie transakcji planowane jest w I kwartale tego roku, pod warunkiem uzyskania zgody organu regulacyjnego.

– Potencjał Morza Bałtyckiego w kontekście pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych jest ogromny. Dlatego liczymy, że nasza współpraca przyczyni się do wykorzystania posiadanych doświadczeń i sprawnego przygotowania obu projektów do etapu eksploatacji. Szczególnie, że plany PGE w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej są ambitne. Do 2040 roku chcemy posiadać co najmniej 6,5 GW zainstalowanej mocy offshore – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

""

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE

energia.rp.pl

– Z niecierpliwością czekamy na wejście na polski rynek w ramach spółki joint venture z PGE. Transakcja ta stanowi połączenie osiągnięć firmy Ørsted w zakresie rozwoju i budowy wielkoskalowych morskich elektrowni wiatrowych z rozległą wiedzą i doświadczeniem PGE na temat polskiego rynku energetycznego i jego regulacji. Nasza nowa spółka joint venture jest mocno zdeterminowana do realizacji ambitnych planów polskiego rządu w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – dodał Martin Neubert, wiceprezes Ørsted Offshore.

Umowa inwestycyjna przewiduje, że po zamknięciu transakcji strony podpiszą szereg dodatkowych dokumentów, określających m.in. zasady wspólnego zarządzania projektem czy zobowiązania stron w zakresie finansowania i świadczenia innego rodzaju wsparcia.

PGE szacuje, że dwa projekty, które zrealizuje wspólnie z duńskim partnerem, zapewnią zieloną energię 4 mln gospodarstw domowych i pozwolą uniknąć emisji ponad 8 mln ton CO2 rocznie.

""

Spółka przygotowuje do startu w pierwszej aukcji 258 MW mocy wiatrowych

energia.rp.pl