Projekt ustawy wspierającej morskie wiatraki wreszcie przyjęty

Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła długo oczekiwany przez branżę OZE projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jest więc szansa, że Sejm zajmie się ustawą jeszcze w tym roku.

Publikacja: 29.11.2020 06:16

Projekt ustawy wspierającej morskie wiatraki wreszcie przyjęty

Foto: Morska farma wiatrowa Middelgrunden nieopodal Kopenhagi, fot. Michał Niewiadomski

Proponowane przepisy zawierają szereg usprawnień dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w tym obszarze. Przede wszystkim zaś przewidziano wsparcie dla tej branży. W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie to przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Możliwość wejścia do tego systemu skończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule aukcji. Nowa ustawa zakłada też, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyspieszą proces transformacji polskiej energetyki na zeroemisyjne źródła energii.

""

Spółka przygotowuje do startu w pierwszej aukcji 258 MW mocy wiatrowych

energia.rp.pl

– Morska energetyka wiatrowa to istotny krok w kierunku budowy bezemisyjnej energetyki. Mamy szansę zyskać miano lidera w rozwoju morskich farm na Bałtyku z prognozowanym potencjałem mocy zainstalowanej szacowanym w raporcie WindEurope nawet na 28 GW w 2050 r. – przekonuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Zgodnie z zapowiedzią resortu klimatu, pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu pojawią się w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. Okres funkcjonowanie pojedynczej farmy wiatrowej to ok. 25 lat i przez cały ten okres mają otrzymywać wsparcie polskiego rządu. Zgodnie z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW.

– Morska energetyka wiatrowa stwarza duże możliwości rozwoju również dla tradycyjnego przemysłu – stoczni, produkcji stali czy kabli. Wszystkie te sektory będą beneficjentami tego przedsięwzięcia – zapewnia Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE.

Przedstawiciele branży OZE od dawna apelowali o pilne uchwalenie ustawy. Da ona bowiem zielone światło dla realizacji inwestycji w morskie wiatraki, przygotowywanych przez takie spółki, jak PGE, Polenergia czy PKN Orlen.

""

Michał Kurtyka podpisuje deklarację o współpracy z krajami Bałtyckimi w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Fot./materiały prasowe

energia.rp.pl

OZE

Proponowane przepisy zawierają szereg usprawnień dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w tym obszarze. Przede wszystkim zaś przewidziano wsparcie dla tej branży. W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie to przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Możliwość wejścia do tego systemu skończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule aukcji. Nowa ustawa zakłada też, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyspieszą proces transformacji polskiej energetyki na zeroemisyjne źródła energii.

Materiał partnera
Szansa na samowystarczalność energetyczną rolników
OZE
Co oznacza ESG w rolnictwie?
OZE
800 elektrowni węglowych można zastąpić słońcem
OZE
Fotowoltaika. Mikroinstalacje nie dają już tyle zarobić co kiedyś
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
OZE
Rząd nie zniesie wszystkich wiatrowych ograniczeń. Chodzi o bezpieczeństwo sieci
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży