Projekt ustawy wspierającej morskie wiatraki wreszcie przyjęty

Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła długo oczekiwany przez branżę OZE projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jest więc szansa, że Sejm zajmie się ustawą jeszcze w tym roku.

Publikacja: 29.11.2020 06:16

Projekt ustawy wspierającej morskie wiatraki wreszcie przyjęty

Foto: Morska farma wiatrowa Middelgrunden nieopodal Kopenhagi, fot. Michał Niewiadomski

Proponowane przepisy zawierają szereg usprawnień dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w tym obszarze. Przede wszystkim zaś przewidziano wsparcie dla tej branży. W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie to przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Możliwość wejścia do tego systemu skończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule aukcji. Nowa ustawa zakłada też, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyspieszą proces transformacji polskiej energetyki na zeroemisyjne źródła energii.

""

Spółka przygotowuje do startu w pierwszej aukcji 258 MW mocy wiatrowych

energia.rp.pl

– Morska energetyka wiatrowa to istotny krok w kierunku budowy bezemisyjnej energetyki. Mamy szansę zyskać miano lidera w rozwoju morskich farm na Bałtyku z prognozowanym potencjałem mocy zainstalowanej szacowanym w raporcie WindEurope nawet na 28 GW w 2050 r. – przekonuje Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Zgodnie z zapowiedzią resortu klimatu, pierwsze farmy wiatrowe na polskim morzu pojawią się w 2024 r. i będą powstawać sukcesywnie aż do 2033 r. Okres funkcjonowanie pojedynczej farmy wiatrowej to ok. 25 lat i przez cały ten okres mają otrzymywać wsparcie polskiego rządu. Zgodnie z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, za 20 lat na Bałtyku ma być zainstalowanych od 8 do 11 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Za 10 lat ma być to 5,9 GW.

– Morska energetyka wiatrowa stwarza duże możliwości rozwoju również dla tradycyjnego przemysłu – stoczni, produkcji stali czy kabli. Wszystkie te sektory będą beneficjentami tego przedsięwzięcia – zapewnia Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE.

Przedstawiciele branży OZE od dawna apelowali o pilne uchwalenie ustawy. Da ona bowiem zielone światło dla realizacji inwestycji w morskie wiatraki, przygotowywanych przez takie spółki, jak PGE, Polenergia czy PKN Orlen.

""

Michał Kurtyka podpisuje deklarację o współpracy z krajami Bałtyckimi w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Fot./materiały prasowe

energia.rp.pl

OZE

Proponowane przepisy zawierają szereg usprawnień dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Uproszczone zostały procedury administracyjne i prawne, skracające czas, w jakim inwestorzy mogą zrealizować inwestycje w tym obszarze. Przede wszystkim zaś przewidziano wsparcie dla tej branży. W pierwszej fazie działania systemu, dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW wsparcie to przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Możliwość wejścia do tego systemu skończy się 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule aukcji. Nowa ustawa zakłada też, że inwestorzy zobowiązani będą do przeprowadzenia dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług na potrzeby realizacji morskich farm wiatrowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że nowe przepisy zachęcą inwestorów i przyspieszą proces transformacji polskiej energetyki na zeroemisyjne źródła energii.

OZE
Spółka należąca do BP sprzeda energię z polskich farm fotowoltaicznych
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
OZE
Ogromny kredyt na morską farmę wiatrową Baltic Power
OZE
Polska fabryka elementów morskich farm wiatrowych sprzedana Duńczykom
OZE
Budimex wybuduje port instalacyjny Orlenu dla wiatraków na morzu
OZE
KGHM przejmie projekty farm fotowoltaicznych od Grenevii
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej