Ukraińskie ministerstwo energetyki przedstawiło raport o stanie energetyki za osiem miesięcy 2020 r. Cała produkcja prądu zmniejszyła się o 6,2 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 77 mld kWh. Hydroelektrownie wyprodukowały o 12 proc. mniej energii i ich udział w bilansie kraju spadł do 5,2 proc.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł alternatywnych (farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne, biomasa) za 8 miesięcy 2020 roku wyniosła 7,77 mld kWh. To o 120 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tym samym udział energii odnawialnej w całkowitej produkcji wyniósł 8,1 proc., a wraz z energią wodną – 13,3 proc. Szybki rozwój czystej energetyki na Ukrainie to zasługa „zielonych” taryf – specjalnie wysokich w porównaniu z innych rodzajami produkcji prądu, a więc korzystnych i zachęcających do inwestowania w ten rodzaj energii. Do tego ceny na prąd z OZE są ustawowo zatwierdzone.

"W tum roku moc zainstalowana w panelach fotowoltaicznych przekroczy 1000 MW. Przedsiębiorcy przestr

Shutterstock

energia.rp.pl

Elektrownie i eletrociepłownie na paliwa kopalne wyprodukowały 23,07 mld kWh, czyli o 25,7 proc. mniej niż rok temu. To 32,4 procent całej energii elektrycznej w kraju. Główne źródło produkcji prądu na Ukraine – siłownie jądrowe zmniejszyły produkcję o 6,2 procent i wytworzyły 51,13 mld kWh. Pomimo to zapewniły 53,1 proc. prądu potrzebnego Ukrainie.

Agencja Unian przypomina, że według Komisji Europejskiej udział energii elektrycznej wytwarzanej z węgla w krajach europejskich zmniejszył się o 5 procent w pierwszym kwartale tego roku i osiągnął rekordowo niski poziom 33 proc. całej wytworzonej energii elektrycznej. Jednocześnie udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych wzrósł z 34 proc. do 40 proc.