Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził na przyszły rok taryfy dla dwóch firm z grupy Orlenu, będących zdecydowanie największymi podmiotami na polskim rynku w biznesach detalicznej sprzedaży gazu ziemnego i jego dystrybucji. I tak dla firmy PGNiG Obrót Detaliczny ustalono taryfę na błękitne paliwo oferowane dla gospodarstw domowych i innych uprawnionych odbiorców na poziomie o około 34 proc. niższym od obecnie obowiązującej. Tym samym dla większości z nich wynosi 318,14 zł za MWh, wobec 484,47 zł obowiązujących obecnie. Jednocześnie ustalono, że stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie i wyniosą 3,35-6,4 zł miesięcznie w zależności od grupy taryfowej.

Ile wyniosą ceny gazu w 2024 roku

Obniżka taryfy detalicznej nie oznacza spadku opłat za rachunki dotyczące sprzedaży gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny. Trzeba pamiętać, że w tym roku ceny gazu dla gospodarstw domowych są zamrożone na poziomie 200,17 zł. To jest cena według której odbiorcy faktycznie płacą za dostarczony surowiec. Zatwierdzona przez URE taryfa ma jedynie znaczenie przy rozliczeniach rekompensaty z tzw. Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. PGNiG Obrót Detaliczny po trzech kwartałach otrzymał 12 mld zł z tytułu sprzedaży gazu po zamrożonych cenach.

Czytaj więcej

Ceny prądu w 2024 roku. Są nowe taryfy – co to oznacza dla naszych rachunków?

W najbliższym czasie cena gazu również ma być zamrożona na poziomie 200,17 zł. - W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą, która przedłuża zamrożenie cen energii i gazu na pierwszych sześć miesięcy 2024 r. na poziomie obowiązującym w 2023 r. Ustawa ta oczekuje obecnie na podpis pana prezydenta - informuje Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dodaje, że wejście w życie tych przepisów będzie oznaczało brak zmian na rachunkach odbiorców do końca czerwca 2024 r.

Prezes URE zatwierdził dziś także taryfę dystrybucyjną dla Polskiej Spółki Gazownictwa, do której należą gazociągi dystrybucyjne w przeważającej części Polski. Podano, że jej uśrednioniona stawka wzrośnie o około 5 proc. w stosunku do uśrednionej stawki opłat dystrybucyjnych obowiązujących obecnie. W tym przypadku wysokość poszczególnych stawek opłat (stałych i zmiennych) jest zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej, obszaru dystrybucyjnego oraz rodzaju gazu.