Orlen potwierdza nowe zasoby gazu ziemnego. Mogą być większe

Prace poszukiwawcze prowadzone przez PKN Orlen potwierdziły dodatkowe 500 mln m sześć. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja. Zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m sześc. Zdaniem spółki, zasoby mogą być większe, co mają potwierdzić kolejne prace wykonane na tym złożu.

Publikacja: 14.02.2023 19:22

Orlen potwierdza nowe zasoby gazu ziemnego. Mogą być większe

Foto: Bloomberg

Kolejne odkrycia źródeł surowca z rodzimych złóż pozwolą grupie Orlen utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania na to paliwo w naszym kraju. „Integracja w silnym koncernie multienergetycznym spółek działających w segmencie upstream pozwoli zintensyfikować działania w tym zakresie i stworzyć potencjał do osiągania jeszcze lepszych efektów” – powiedział Daniel Obajtek prezes PKN Orlen.

Potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski) na koncesji nr 36/96/p „Biszcza – Tarnogród”, to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4. Koncesję tę otrzymało jeszcze PGNiG, które zostało w 2022 r. przejęte przez Orlen. „Wstępne szacunki wskazują, że w złożu Jastrzębiec znajdują się zasoby gazu ziemnego o wielkości ok. 700 mln m sześc. Jednakże analiza obrazu sejsmicznego Jastrzębiec 3D pozwala sądzić, że w rzeczywistości mogą być one jeszcze większe. Trwające obecnie dalsze prace rozpoznawcze oraz analiza danych uzyskanych podczas wiercenia i testów nowego otworu dostarczą więcej szczegółowych informacji na temat zasobności odkrytego złoża” – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Orlen ruszył z produkcją energii w oparciu o gaz z własnych złóż

Otwór Jastrzębiec-4, z którego roczna produkcja może osiągnąć ok. 22 mln m sześc., włączony będzie do eksploatacji do istniejącej już infrastruktury kopalnianej Ośrodka Zbioru Gazu Wola Różaniecka. Podobnie jak kolejny otwór Jastrzębiec-5, którego wiercenie obecnie rozpoczyna się na tym samym placu wiertnicznym. Wcześniej, w wyniku prac poszukiwawczych prowadzonych w latach 2016-2018, do kopalni tej podłączono otwory Jastrzebiec-2 i Jastrzebiec-3, których produkcja kształtuje się na poziomie 12,5 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie. W bliskim sąsiedztwie od złoża Jastrzębiec trwa zagospodarowanie trzech nowych złóż gazu ziemnego. Szacowana przez spółkę łączna produkcja ze złóż Brzyska Wola, Kulno i Dąbrowica Duża, których zagospodarowanie zakończy się w przyszłym roku, osiągnie roczny poziom ok. 40 mln m sześc.

Spółki prowadzące wydobycie węglowodorów mają obowiązek uiszczać tzw. opłatę eksploatacyjną uzależniona od wielkości wydobycia. Opłata dzielona jest pomiędzy gminy (60 proc.), powiaty, województwa (po 15 proc.), na terenie których znajduje się złoże oraz dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10 proc.). W 2022 roku PGNIG z tytułu opłaty eksploatacyjnej przekazało do samorządowych budżetów około 140,5 mln zł. Dodatkowym źródłem dochodów gmin związanym z działalnością wydobywczą PGNiG z Grupy Orlen jest podatek od nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę związaną z eksploatacją węglowodorów. W 2022 roku Spółka zapłaciła z tego tytułu 72,8 mln złotych.

PGNiG, wg. prognozy z grudnia 2021 r. przewidywało wzrost krajowego wydobycia gazu w 2024 r., do poziomu 3,9 mld m sześc. W 2021 r. było to 3,65 mld m sześc. gazu. W2022 r. miało być ono na zbliżonym poziomie.

Kolejne odkrycia źródeł surowca z rodzimych złóż pozwolą grupie Orlen utrzymać w najbliższych latach własną produkcję gazu na poziomie zbliżonym do 20 proc. rocznego zapotrzebowania na to paliwo w naszym kraju. „Integracja w silnym koncernie multienergetycznym spółek działających w segmencie upstream pozwoli zintensyfikować działania w tym zakresie i stworzyć potencjał do osiągania jeszcze lepszych efektów” – powiedział Daniel Obajtek prezes PKN Orlen.

Potwierdzenie nowych zasobów gazu ziemnego w złożu w okolicach Luchowa Dolnego (gmina Tarnogród, powiat biłgorajski) na koncesji nr 36/96/p „Biszcza – Tarnogród”, to efekt wykonania otworu rozpoznawczego Jastrzębiec-4. Koncesję tę otrzymało jeszcze PGNiG, które zostało w 2022 r. przejęte przez Orlen. „Wstępne szacunki wskazują, że w złożu Jastrzębiec znajdują się zasoby gazu ziemnego o wielkości ok. 700 mln m sześc. Jednakże analiza obrazu sejsmicznego Jastrzębiec 3D pozwala sądzić, że w rzeczywistości mogą być one jeszcze większe. Trwające obecnie dalsze prace rozpoznawcze oraz analiza danych uzyskanych podczas wiercenia i testów nowego otworu dostarczą więcej szczegółowych informacji na temat zasobności odkrytego złoża” – czytamy w komunikacie.

Gaz
Niemcy transportują rosyjski gaz. Czy to pogwałcenie sankcji?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Gaz
Rosyjski LNG musi zniknąć z UE. Polskie propozycje do 12. pakietu sankcji
Materiał partnera
Jak odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym
Gaz
Gaz w Europie tanieje po wieściach z Australii
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Gaz
Rosjanie kłócą się z Turkami o gazowy hub. Kluczowy projekt bliski klęski
Gaz
Hiszpania pokochała rosyjski LNG. Madryt nie chce się z nim rozstać