Według gazeta „Helsingin sanomat” w okresie styczeń-sierpień Finlandia zużyła około 8,8 terawatogodzin gazu ziemnego. W tym samym czasie, w 2021 r., zużycie wyniosło 17,8 terawatogodzin. Zmniejszenie konsumpcji o około 50 proc. to europejski rekord.

Według gazety, na podstawie danych z think tanku Brugel, żadnemu innemu krajowi w Unii Europejskiej nie udało się osiągnąć tak znaczącej redukcji. W pierwszej połowie 2022 r. zużycie gazu w całej UE spadło tylko o 6 proc. rok do roku, wobec celu jak postawiła Bruksela - 15 proc. W niektórych krajach odnotowano nawet niewielki wzrost.

Czytaj więcej

Energia słońca pozwoliła Unii zmniejszyć import gazu

Eksperci przypisują sukces Finlandii niewielkiej liczbie domów z indywidualnym ogrzewaniem gazowym, a także skutecznemu zastąpieniu gazu innymi rodzajami paliwa, takimi jak węgiel, torf i biomasa.

Heikki Lindfors, ekspert ds. rynku gazu Energy Industries Association, uważa, że większa elastyczność w branży nie będzie już osiągnięta, a dalsza redukcja zużycia wiązałaby się z zatrzymaniem produkcji przemysłowej.

Takie wyniki w fińskiej energetyce przełożyły się na całą gospodarkę. Inflacja w Finlandii jest o połowę niższa aniżeli w Polsce i niższa od średniej unijnej.

"Roczna zmiana cen konsumpcyjnych wyniosła w sierpniu 7,6 proc. W lipcu inflacja wyniosła 7,8 proc. Spowolnienie inflacji od lipca do sierpnia było spowodowane m.in. przez bardziej umiarkowany wzrost cen benzyny, ” mówi sprawozdanie fińskiego urzędu statystycznego cytowane przez Helsingin sanomat

Czytaj więcej

Finlandia będzie pożyczać pieniądze dostawcom prądu zagrożonym niewypłacalnością

Energia elektryczna, benzyna, olej napędowy i remonty domów prywatnych podrożały przede wszystkim w sierpniu w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według wstępnych danych zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (HICP) inflacja w strefie euro w sierpniu 2022 r. wyniosła 9,1 proc. (w lipcu 8,9 proc.). Według fińskich statystyków HICP dla Finlandii w sierpniu wyniósł 7,9 proc.