Geofizyka Kraków, [b]spółka ze 100-proc. udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa[/b] zdecydowaną większość przychodów uzyskuje z tytułu badań sejsmicznych, wspierających poszukiwania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Spółka prowadzi też pomiary geofizyki otworowej, czyli badania w otworach wiertniczych.

- W 2010 roku Geofizyka Kraków realizowała zlecenia z zakresu badań sejsmicznych w Polsce, Libii i Pakistanie oraz pomiary geofizyki otworowej w Polsce, Czechach i na Słowacji. [b]W ostatnim kwartale 2010 zaplanowane są jeszcze prace w Polsce,[/b] ponadto spółka bierze udział w kilku przetargach w Libii – informuje Magdalena Pachocka, rzecznik prasowy Geofizyki Kraków.

Firma informuje, że również w przyszłości chce prowadzić badania geofizyczne przede wszystkim w Europie Środkowej, Afryce Północnej oraz w okolicach Pakistanu. [b]W 2009 r. Geofizyka Kraków zarobiła na czysto 12,7 mln zł, [/b]podczas gdy w rok wcześniej tylko 0,2 mln zł. Tak dobry rezultat udało się osiągnąć głównie dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży do 289,7 mln zł, czyli o 62 proc. Aby zrealizować więcej zleceń firma powiększyła też załogę. Na koniec 2009 r. zatrudniała 1361 pracowników.

Wartość zleceń realizowanych przez Geofizykę Kraków jest dość zróżnicowana. - Nie można jednoznacznie określić standardowej wartości usług przez nas świadczonych, gdyż zależy ona od bardzo wielu składników. Jeżeli mówimy o sejsmice, czyli usługach, które stanowią o znakomitej większości naszej sprzedaży, to wartość jednego kontraktu może się wahać od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów dolarów – twierdzi Pachocka. W jej ocenie na wartość kontraktu wpływ ma m.in. metodyka tj. czy jest to zdjęcie dwuwymiarowe, czy trójwymiarowe, oraz parametry techniczne, a także rodzaj terenu, na jakim zlokalizowane są prace. Droższe są np. umowy w trudno dostępnych lub mocno zurbanizowanych rejonach.