Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad odwiertem o nazwie O-9, który jest zlokalizowany na obszarze objętym ukraińską koncesją Olgowskoje. Jego docelowa głębokość ma wynieść 2,6 km. Spółka w ramach prowadzonych prac spodziewa się odkrycia nowych złóż gazu i zwiększenia jego produkcji na obszarze objętym koncesją Olgowskoje.

Zarząd oczekuje, że prace nad nowym odwiertem potrwają około 35 dni. O-9 jest drugim, wykonywanym od podstaw, odwiertem na polu Olgowskoje od czasu przejęcia przez KOV (w czerwcu 2010 r.) ukraińskiej firmy KUB-Gas.

Na polu Olgowskoje prowadzone jest obecnie wydobycie z czterech odwiertów (O-3, O-4, O-5 i O-7). Na początku stycznia KOV zakończył wykonywanie odwiertu O-8 i obecnie szykuje się do jego testowania i podłączenia do urządzeń produkcyjnych. Ostateczna głębokość O-8 wyniosła 2,78 km. Odwiert został już orurowany na całej długości, w ramach procesu przygotowania go do uruchomienia jako odwiertu produkującego gaz.

Niedawno KOV wykonał też odwiert M-19 na polu Makiejewskoje. Jego testy wykazały istnienie złóż gazu i kondensatu. Spółka oczekuje, że regularna produkcja z M-19 rozpocznie się pod koniec drugiego kwartału, po otrzymaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i po zakończeniu podłączania rurociągu do urządzeń produkcyjnych.

Program prac KOV na ten rok koncentruje się na zwiększeniu wydobycia węglowodorów z pól Olgowskoje i Makiejewskoje. Będą one realizowane m.in. poprzez wykonanie nowych odwiertów, wydobycie z nowych obszarów poprzez istniejące odwierty oraz zwiększanie wydobycia z zastosowaniem nowoczesnych, zaawansowanych technicznie metod.