Wczoraj akcje spółki kontrolowanej przez Jana Kulczyka zyskiwały nawet 7 proc. Ostatecznie na zamknięciu sesji handlowano nimi po 0,89 zł, czyli o 3,5 proc. więcej niż dzień wcześniej.

Zwiększone zainteresowanie inwestorów walorami spółki to efekt zakończenia sukcesem testowania odwiertu O-12 na obszarze objętym koncesją Olgowskoje na Ukrainie.

– Podczas testowania dzienny przepływ gazu z tego odwiertu wynosił 230 tys. m sześc. Zwyczajowo produkcja przemysłowa będzie jednak nieco niższa – twierdzi Jakub Korczak, wiceprezes KOV.

To bardzo dużo, zważywszy że dobowe wydobycie spółki u naszych wschodnich sąsiadów wynosi ponad 339,8 tys. m sześc. Odwiert O-12 jest czwartym wykonanym na koncesji Olgowskoje od czasu przejęcia (w czerwcu 2010 r.) przez KOV firmy KUB-Gas, w której ma 70 proc. udziałów.

KOV zapowiada kontynuację prac wiertniczych. Jeszcze w tym roku chce wykonać kilka otworów na czterech z pięciu posiadanych koncesji.