Energa nie podała, jakie osiągnęła przychody w 2011 r. Poinformowała jedynie, że główne przychody osiąga z działalności holdingowej w postaci dywidend oraz działalności finansowej – odsetek i wzrostu wartości jednostek uczestnictwa w Sfio Energa Trading. W 2011 r. nastąpił wzrost wartości jednostek uczestnictwa w funduszu płynnościowym zarządzanym przez TFI Union Investment Sfio Energa Trading w wysokości 5,24 proc. przy zachowaniu płynności środków porównywalnej do lokat jednodniowych.

W 2011 r. dodatkowo spółka osiągnęła 36 mln zł zysku ze zbycia mniejszościowych pakietów akcji i udziałów. Było to związane z polityką porządkowania portfela spółki.

W 2011 r., poza prowadzeniem scentralizowanej działalności finansowej dla grupy Energa, spółka skupiała się na strategicznych projektach IT i zajmowała się promocją marki Energa, koordynacją relacji ze związkami zawodowymi i działań inwestycyjnych oraz inicjowaniem działań restrukturyzacyjnych.

Dzięki restrukturyzacji możliwie było osiągnięcie przez segment dystrybucji EBITDA na poziomie 873 mln zł oraz zrealizowanie inwestycji na poziomie 1,2 mld zł. Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa większości spółek z grupy została scentralizowana.

- To tylko niektóre przykłady prowadzonych przez nas działań, które pozwalają nam z roku na rok osiągać większą rentowność i zwiększać wartość marki – zaznacza Mirosław Bieliński, prezes Energi.