Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą spółki. Intencją nadzoru był wybór kandydata o doświadczeniu zawodowym w obszarach zgodnych ze strategicznymi zadaniami spółki.

Bogdan Pilch w GDF SUEZ Energia Polska odpowiadał za działania związane z rozwojem spółki na rynku energii elektrycznej i gazu, przede wszystkim za rozwój nowych mocy w oparciu o paliwa konwencjonalne, odnawialne oraz mocy jądrowych.

PGE zamierza wybudować do 2015 r. 1000 MW mocy w lądowych farmach wiatrowych oraz dalsze 1000 MW z morskich farm wiatrowych do roku 2020.