– Nakreśliliśmy kierunki rozwoju dla każdej firmy działającej w branży energetycznej. Rafako będzie liderem tego segmentu w całej grupie kapitałowej – powiedział "Parkietowi" Wiesław Różacki, prezes Rafako.

Do tej pory Rafako i grupa PBG rywalizowały ze sobą o zlecenia. Zgodnie z nowymi założeniami, Rafako startować będzie w przetargach na dostawę technologii do obiektów energetycznych, natomiast pozostałe spółki, w tym Energomontaż – Południe, wyspecjalizują się w kontraktach dotyczących wyłącznie prac wykonawczych.

- W ten sposób zwiększy się potencjał całej grupy, zwłaszcza w obszarze wykonawstwa. Pozwoli to nam dobrze przygotować się na przewidywany już od 2013 r. wzrost zapotrzebowania na usługi wykonawcze w polskiej energetyce – argumentuje Różacki.