Wyniki finansowe Energi za 2012 r.

Mimo spadku popytu na energię elektryczną oraz jej cen na rynku krajowym gdańska grupa Energa zamknęła 2012 rok wzrostami przychodów o 7,8 proc. oraz wyniku EBITDA o 7,2 proc. Trzy czwarte zysku EBITDA pochodziło z dystrybucji, czyli kluczowego segmentu strategii rozwoju grupy

Publikacja: 07.03.2013 13:20

Wyniki finansowe Energi za 2012 r.

Foto: spółka

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Energi, przychody grupy w 2012 roku zamknęły się na poziomie 11 177 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8  proc. w stosunku do roku 2011. Zysk EBITDA wyniósł 1,63 mld zł i był o 7,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Poprawa wyników grupy związana jest bezpośrednio z koncentracją inwestycji w obszarze dystrybucji. Środki przeznaczone na rozwój i modernizację obszaru segmentu dystrybucji, częściowo regulowanego przez Urząd Regulacji Energetyki, zapewniają grupie przewidywalny i stabilny przychód (dzięki amortyzacji i marży). Obecnie Energa dysponuje najwyższym wśród krajowych koncernów energetycznych udziałem przychodów regulowanych.

Zysk netto grupy w 2012 roku wyniósł 456 mln zł, czyli o 246 mln zł mniej niż rok wcześniej. Na niższy wynik wpływ miały głównie zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych oraz utworzenie rezerwy na wypadek niekorzystnego wyroku w sprawie spornej z PSE SA. Grupa odnotowała w ubiegłym roku niższe wyniki segmentów wytwarzania, przede wszystkim generacji wodnej (pogorszenie warunków hydrologicznych) oraz wytwarzania konwencjonalnego (wzrost kosztów zużycia paliwa przy spadku cen sprzedaży energii).

Większość środków z 1,85 mld zł przeznaczonych w ubiegłym roku na inwestycje, bo aż 1,4 mld zł,  skierowanych zostało na inwestycje w obszarze dystrybucji. Dzięki temu przyłączonych zostało 24 tys. nowych odbiorców oraz 400 MW w Odnawialnych Źródłach Energii.  Energa zbudowała ponad 2100 km i zmodernizowała ponad 1500 km linii napowietrznych oraz kablowych. Realizacja inwestycji pozwoliła niemal dwukrotnie zredukować czas przerw w dostawach prądu, a o 30 proc. - liczbę przerw w jego dostawach (wg wskaźników SAIDI / SAIFI). Z kolei wskaźnik strat sieciowych spadł o 3,6 proc., a koszty tych strat – aż o 5 proc. Spółka Energa-Operator kontynuuje prace nad budową systemu inteligentnego opomiarowania (w ub. r. zainstalowała ok. 100 tys. zdalnie odczytywanych liczników) oraz inteligentnej sieci (smart grid). Poprawa efektywności dostaw, jakości obsługi, a także kampania promocyjna wpłynęły z kolei na wzrost liczby klientów grupy w ubiegłym roku do 2 mln 917 tys.

Produkcja ciepła w  Enerdze wyniosła 4 100 TJ (3900 TJ w 2011). Wzrosła również sprzedaż odbiorcom finalnym (do 20,5 TWh) i dystrybucja energii elektrycznej (do 20,1 TWh). W 2012 roku grupa ograniczyła wytwarzanie energii elektrycznej do poziomu 4,1 TWh (z 4,7 TWh w 2011 r.), głównie z powodu sytuacji rynkowej, przestojów remontowych oraz gorszych warunków hydrologicznych.

W ubiegłym roku ponad 30 proc. wytworzonej w Enerdze energii pochodziło z odnawialnych źródeł. Z kolei dzięki przyłączeniu kolejnych prawie 400 MW z OZE około 35 proc. wszystkich odnawialnych źródeł energii w Polsce przyłączona była do sieci ENERGA Operator (w tym 52 proc. wszystkich mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych). W lutym tego roku spółka podpisała umowy nabycia aktywów wiatrowych od Grupy Iberdrola oraz DONG Energy, których skuteczność zależy od uzyskania niezbędnych zgód UOKiK na wspomniane akwizycje.  Po sfinalizowaniu transakcji i oddaniu do użytku bloku na biomasę w Elblągu (25 MW) – moce OZE zainstalowane w Grupie wyniosą 533 MW, a udział produkcji zielonej energii w produkcji energii w Grupie wzrośnie do blisko 40 proc.

Energa bliżej emisji euroobligacji

W przyszły poniedziałek, 11 marca, ruszą spotkania z europejskimi inwestorami, potencjalnymi nabywcami euroobligacji, do których emisji przymierza się gdańska Energa. Jak podała agencja Bloomberg, koordynatorami emisji są banki Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas i HSBC. Energa przedłużyła podpisaną z nimi w ubiegłym roku umowę na organizację emisji.

Z naszych informacji wynika, że spotkania w ramach roadshow odbędą się m.in. w Londynie, Paryżu i Amsterdamie. Można zakładać, że inwestorom będą prezentowane wyniki Energi za 2012 r., które spółka dzisiaj opublikowała.

Ostateczna decyzja co do przeprowadzenia emisji będzie zależeć od warunków rynkowych. Całkowita wartość emitowanych euroobligacji może wynieść 1 mld euro, ale pierwsza transza sprzedaży sięgnie maksymalnie 500 mln euro.

W listopadzie 2012 r. na rynku Catalyst zadebiutowały siedmioletnie obligacje Energi o wartości 1 mld zł. Są one częścią programu emisji krajowych papierów dłużnych, których wartość sięgnie do 4 mld zł. Koordynatorami programu są banki Pekao i BRE Bank.

Energa emituje obligacje, by sfinansować plan inwestycyjny, który zakłada 25 mld zł wydatków do 2020 r. Jednym z elementów tego planu jest przygotowywane wspólnie z PGE przejęcie farm wiatrowych w Polsce od koncernów DONG i Iberdrola, za łączną kwotę przekraczającą2 mld zł.

Ze względu na duże inwestycje Energi rozważane jest podwyższenie przez nią kapitału i emisja nowych akcji, które mogłyby zostać zaoferowane inwestorom w ramach IPO. Ministerstwo Skarbu Państwa, które ma 84,2 proc. akcji Energi, chce w tym roku wprowadzić ją na warszawską giełdę.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Energi, przychody grupy w 2012 roku zamknęły się na poziomie 11 177 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8  proc. w stosunku do roku 2011. Zysk EBITDA wyniósł 1,63 mld zł i był o 7,2 proc. wyższy niż rok wcześniej. Poprawa wyników grupy związana jest bezpośrednio z koncentracją inwestycji w obszarze dystrybucji. Środki przeznaczone na rozwój i modernizację obszaru segmentu dystrybucji, częściowo regulowanego przez Urząd Regulacji Energetyki, zapewniają grupie przewidywalny i stabilny przychód (dzięki amortyzacji i marży). Obecnie Energa dysponuje najwyższym wśród krajowych koncernów energetycznych udziałem przychodów regulowanych.

Pozostało 87% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie