Umowa ma na celu zapewnienie świadczenia oraz ustalenie zasad wykonywania usług dystrybucji w celu realizacji umów kompleksowych oraz umów sprzedaży zawartych przez Eneę z odbiorcami przyłączonymi do sieci Enea Operator.

Aneks ustala planowane z tytułu świadczenia usług dystrybucji płatności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na kwotę ponad 1,5 mld zł.