W przetargu oferty złożyły trzy podmioty: konsorcja firm z grup Alstom, Siemens oraz Vestas. Zwyciężyło konsorcjum na czele z Alstomem, które wyceniło swoje prace w ramach projektu na ponad 81,1 mln euro netto. Oferta Siemensa opiewała na przekraczała kwotę 90,5 mln euro, a Vestas zaproponował 87,9 mln euro.

Czynnikiem decydującym o wyborze oferty była cena za 1 MWh energii wyprodukowanej przez farmę wiatrową, wyliczana jako iloraz ceny proponowanej przez oferenta oraz produktywności farmy.

W portfelu wytwórczym PGE są obecnie farmy wiatrowe o łącznej mocy 283 MW. Przypominamy, że opublikowana w ubiegłym tygodniu zaktualizowana strategia PGE zakłada zwiększenie mocy elektrowni wiatrowych do 2016 roku o 234 MW, a wydatki grupy na energetykę odnawialną do 2020 mają sięgnąć ok. 1,7 mld zł.