Na rozprawie w dniu 21 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, który kwestionował wyrok dotyczący stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w związku ze sprzedażą przez Kogenerację energii elektrycznej w okresie od stycznia 2006 r. do lipca 2008 r.

Pozytywne dla spółki, kontrolowanej przez francuski koncern energetyczny EdF, postanowienie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Decyzja NSA oznacza, że organy podatkowe są zobowiązane do zwrotu na rzecz Kogeneracji nadpłaty w wysokości prawie 63,9 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty do dnia jej zwrotu.