Momo, spółka tworząca sieć automatycznych stacji paliw poinformowała o osiągnięciu w 2010 r. 160 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Tymczasem firma w dokumencie informacyjnym sporządzonym w związku z wprowadzeniem akcji na NewConnect szacowała je na 92 tys. zł.

Zarząd Momo informuje, że jest to drugi, po otwarciu automatycznej stacji paliw w Grodzisku Mazowieckim, element realizacji prognoz na rok 2010. Do pozostałych prognozowanych danych odniesie się w raporcie za czwarty kwartał.

Momo powstało w maju 2010 r. Firma działa na bazie wniesionego aportem przedsiębiorstwa, które przygotowywało inwestycję w zakresie poszukiwania lokalizacji dla poszczególnych stacji oraz pozyskiwania finansowania jak również składania wniosków o niezbędne pozwolenia. Obecny kapitał własny Momo to 4,8 mln zł.