Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisał ramowe umowy na dostawę rur o średnicy 700 i 800 mm. Będą one obowiązywać przez dwa lata. Szacowna wartość zawartych kontraktów wynosi około 800 mln zł netto.

Poszczególne zamówienia będą realizowane na podstawie odrębnych umów cząstkowych, zawieranych każdorazowo po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty dla danej partii rur. W ten sposób mają być zapewnione dostawy do budowy strategicznych gazociągów realizowanych przez Gaz-System. Umowy ramowe podpisano na zakup rur bezpośrednio od producentów. Dzięki temu państwowa spółka liczy na przyspieszenie prac inwestycyjnych i obniżkę kosztów.

Dostawcami zostały cztery podmioty. Pierwszym jest konsorcjum z udziałem giełdowego Ferrum (lider) oraz Steeltubes, Uniset Rury Stalowe-Steel Pipes Janusz Gaczyński i U.S. Steel Kosice (Słowacja). Drugiemu konsorcjum przewodzi Izostal. W jego skład wchodzi też Impexrur i ArcelorMittal Tubular Products Ostrava (Czechy). Kolejne dwa podmioty to: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret (Turcja) i Mitsui & Co. Deutschland (Niemcy). - W sierpniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowy ramowe na dostawę rur o średnicy 500 mm, głównie do budowy gazociągów na Dolnym Śląsku. Dzisiejsza umowa pozwoli nam zapewnić ciągłość dostaw rur do budowy gazociągów strategicznych: Świnoujście – Szczecin, Szczecin – Gdańsk, Szczecin – Lwówek, Rembelszczyzna – Gustorzyn oraz Gustorzyn – Odolanów – informuje Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu.

Do 2014 r. państwowa spółka wybuduje ponad 1 tys. km gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia. Gaz-System zarządza majątkiem o wartości około 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2 tys. osób.