Walka o klientów na czeskim rynku energetycznym zaostrza się. Świadczy o tym masowe już zjawisko zmiany dostawców prądu i gazu. W I kwartale 2008 r. na rezygnację z usług dotychczasowego dostarczyciela energii i podpisanie umowy z konkurentem zdecydowało się łącznie 31 tys. klientów. Rok później było ich już blisko 73 tys., a po pierwszych trzech miesiącach tego roku – prawie 218 tys.

Coraz chętniej dostawcę zmieniają prywatni odbiorcy. Przed rokiem na taki krok zdecydowało się około 28,5 tys. domostw w Czechach, w okresie od stycznia do marca 2011 r. - już 97,5 tys.

Częstsze są przy tym zmiany dostarczyciela gazu ziemnego. W minionym kwartale umowy z dotychczasowymi dostawcami błękitnego paliwa rozwiązało i podpisało z nowymi 60 tys. czeskich gospodarstw domowych. Przed rokiem było ich niespełna 10 tys.

Najwięcej nowych odbiorców gazu pozyskał dotychczas koncern energetyczny CEZ. Drugą pozycję zajmuje niemiecki RWE, a trzecią inny koncern z Niemiec – E.ON.