Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych, w tym roku planuje modernizację prawie 8 km sieci ciepłowniczych za ponad 14 mln zł. Ponadto koncern zamierza zbudować 7,4 km nowych przyłączy, których koszt wyniesie około 11 mln zł. Inwestycje zostaną przeprowadzone we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku.

Na koniec 2011 r. łączna długość sieci ciepłowniczej we Wrocławiu wyniosła prawie 500 km z czego połowę stanowiły nowoczesne rury preizolowane, co  na tle innych polskich miast. Nowoczesne rury preizolowane wysokoparametrowe stanowią w Częstochowie 32 proc. długości całej sieci. Dla Płocka wartość ta wynosi 20 proc.  Łączna długość sieci ciepłowniczej Fortum w Częstochowie wyniosła ponad 166 km, a w Płocku – ponad 105 km.

W 2011 r. w tych trzech aglomeracjach na modernizację 4,5 km sieci Fortum wydało ponad 8,8 mln zł. Powstało także 9 km nowych przyłączy za kwotę ponad 13 mln zł. Łączny koszt inwestycji w sieć w poprzednim roku wyniósł ponad 22 mln zł.