Siarzewo II uznane zostało za najlepsze spośród 20 analizowanych lokalizacji. W końcowym etapie brane były pod uwagę trzy: Przypust, Nieszawa, Siarzewo przed Kępą oraz Siarzewo II na wysokości Kępy.

Tę ostatnią lokalizację inwestor uznał za wariant optymalny. Projekt Energa Wisła zakłada produkcję energii ze źródeł odnawialnych i poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie stopnia wodnego we Włocławku. Elektrownia we Włocławku wymaga trwałego zabezpieczenia przed katastrofą, a region - zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego. Zdaniem wielu ekspertów, nowa hydroelektrownia w Siarzewie dzięki podwyższeniu zwierciadła wody w dolnym stanowisku stopnia Włocławek zapewni jego trwałą stabilność.

Budowa drugiego stopnia na Wiśle z elektrownią wodną o mocy ok. 80 MW jest jedną z głównych hydroenergetycznych inwestycji Energii. Jej koszty oszacowano na ok. 3 mld zł, dlatego grupa będzie potrzebowała prawdopodobnie do inwestycji partnera.

Projekt Energa Wisła zlokalizowany będzie na obszarze chronionym Natura 2000. Prace określające warunki środowiskowe dla realizacji projektu potrwają do końca 2012 r.