Pierwsze dwa kwartały bieżącego roku okazały się rekordowe dla Grupy Kapitałowej Enea, która odnotowała wzrosty we wszystkich segmentach. Spółka wypracowała 5,02 mld zł przychodów, o 5,8 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik na poziomie EBITDA po wzroście o 21,7 proc wyniósł 931 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 10,2 proc do 456 mln zł.

Największy wzrost wyniku EBITDA nastąpił  w segmencie dystrybucji. Wyniósł on 19,9 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku. W tym segmencie odnotowano wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym o 57,7 mln zł, co wynika głównie  ze wzrostu średniej ceny sprzedaży o 4,7 proc. przy spadku wolumenu o 6 GWh. Na wynik ten złożył się również wzrost przychodów z tytułu opłat za przyłączenia o 15,7 mln zł.

W segmencie wytwarzania wynik na poziomie EBITDA wzrósł o 18,6 proc, czyli o 64,2 mln zł. Spadek sprzedaży energii elektrycznej wyniósł 18,3 mln zł, odnotowano natomiast wyższe o 20,6 mln zł przychody ze świadectw pochodzenia. Niższe o 40,5 mln zł okazały się koszty zakupu energii na potrzeby sprzedaży.  Nastąpił również wzrost wyniku na poziomie EBITDA Elektrociepłowni Białystok oraz Windfarm Polska ze względu na włączenie Spółek do działalności Grupy Kapitałowej ENEA.

Odnotowany w segmencie obrotu wzrost EBITDA ukształtował  się na poziomie 11,1 proc. i wyniósł 11,5 mln zł. W samym drugim kwartale 2012 roku Grupa poprawiła ten wskaźnik aż o 191,4 proc. Wzrost EBITDA w I półroczu wynika m.in. ze wzrostu marży pierwszego pokrycia o 28,5 mln zł. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym okazał się o 195 GWh wyższy od wyniku z I połowy 2011 roku. Średnia cena sprzedawanej energii była wyższa o 3,2 proc. przy wzroście ceny nabycia energii o 1,9 proc.

Na warszawskiej giełdzie po południu papiery Enei drożeją o 2,6 proc. i kosztują 16,18 zł. Właścicieli zmieniło ponad 8,1 mln akcji. W ciągu roku ostatniego roku kapitalizacja spółki zmalała o 3,34 proc.