San Leon podał, że szczelinowanie hydrauliczne w odwiercie Lewino-1G2 na Bałtyku zakończyło się powodzeniem i że spółka będzie obecnie prowadzić bardziej zaawansowane badania potencjału złoża.

"Zachowanie odwiertu w czasie szczelinowania i przez wstępny okres oczyszczania okazało się jak dotąd lepsze, niż oczekiwaliśmy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes San Leon, Oisin Fanning.

Polskie złoża łupków uważane są za jedne z bardziej obiecujących, choć optymizm w stosunku do nich nieco osłabł, gdy z projektów badawczych wycofały się w tym roku Marathon Oil, Talisman Energy i Exxon Mobil.