Ponadto strony zawarły aneks do umowy rocznej na dostawę węgla energetycznego w 2013 r.. Zgodnie z nim spółki przedłużyły okres obowiązywania umowy rocznej do końca marca tego roku oraz zmniejszyły jej wartość o 3,5 mln zł w stosunku do wartości pierwotnej.

W wyniku zawarcia umów rocznych i aneksu wartość całej umowy wieloletniej między Eneą Wytwarzanie a Bogdanką szacowana jest obecnie na ok. 10,677 mld zł netto.